Over zonnecellen en boterhammen

| Enith Vlooswijk

Hoe zorgen docenten dat het kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze aflevering: Monica Morales Masis, hoogleraar Inorganic Materials Science bij de faculteit TNW.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.