Over het hart, bloed en de Horsttoren

| Enith Vlooswijk

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze aflevering: Jutta Arens, hoogleraar Engineering Organ Support Technologies bij de faculteit ET.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.