Ontdek hoe het is om een elektron te zijn

| Enith Vlooswijk

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze aflevering: Anne-Johan Annema, universitair hoofddocent elektronica in de vakgroep Integrated Circuit Design (ICD).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.