Thermodynamica en rommelige studenten

| Enith Vlooswijk

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze aflevering legt Martin van der Hoef (ATLAS, scheikundige technologie) de tweede hoofdwet van de thermodynamica uit.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.