De wetenschapper en de journalist

| Enith Vlooswijk

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze zevende aflevering vertelt Anne Dijkstra, universitair docent communicatiewetenschappen, over de dynamiek tussen wetenschapper en journalist.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.