'Op langere termijn zie ik vaak Gods hulp'

| Ton Fiselier

De UT heeft een grote diversiteit aan studenten en medewerkers met verschillende achtergronden. In aanloop naar de kerstdagen laten we verschillende UT’ers aan het woord over hun geloof. Vandaag: Thijs de Haan.

Wie: Thijs de Haan

Studie: Computer Science

Geloof: Christelijk

Stroming: Gereformeerd


‘Ik ben geboren en getogen in het geloof van de Gereformeerde Kerk. Sinds ik hier ben gaan studeren en betrokken ben geraakt bij de VGST (Vereniging Gereformeerde Studenten in Twente), heeft mijn geloof zich verdiept. Ik ben meer gaan nadenken over ethische en existentiële vraagstukken. Binnen de vereniging vindt veel discussie plaats en dat vind ik persoonlijk bijzonder interessant. Ik ben daarom ook betrokken bij de organisatie van het Veritas-forum, een discussieplatvorm voor levensvragen dat in samenwerking met Studium Generale georganiseerd wordt. Het mooie van die fora is dat sprekers met verschillende achtergronden in een open sfeer in discussie gaan met elkaar en het publiek. Je ziet dan al snel dat mensen met verschillende wereldbeelden vaak met dezelfde vragen zitten. Geloof is vaak ook moeilijk te bevatten, maar ik wil door middel van discussie mensen aanzetten ook over levensvragen na te denken.’

Gebed

‘Op praktisch vlak betekent mijn geloof dat ik iedere dag voor het eten bid en na het eten in de Bijbel lees. Daarnaast ga ik iedere zondag naar de kerk, en bid ik wanneer ik daar behoefte aan heb. Bidden doe ik over het algemeen als ik zorgen heb. Dat kan over van alles en iedereen gaan. Soms ervaar ik een gebed als rustgevend, en op langere termijn zie ik vaak Gods hulp terug bij zaken waar ik het moeilijk mee heb.’

Kerstmis

‘Ik geloof dat God in de persoon van Jezus mens is geworden en dat we dat met kerst gedenken. Zijn komst heeft de mensheid een doel gebracht, en dat hangt direct samen met mijn eigen zingeving. We stellen ons allemaal de vraag wie we zijn en waar we naartoe gaan. Ik geloof dat we in een gebroken wereld leven, maar dat die wereld niet het eindpunt is. Jezus is voor mij levend bewijs van de nieuwe wereld die ons na dit bestaan wacht.’

Wetenschap versus Religie

‘Ik vind de symboliek van het Torentje van Drienerlo een beetje misleidend: het lijkt te suggereren dat kerkelijke dogma’s botsen met de wetenschap, terwijl mijn indruk is dat atheïstische dogma’s nog veel meer aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de neiging om de hele wereld te reduceren tot materie, natuurwetten en chemische reacties: zaken als bewustzijn, de ziel, kunst, liefde en moraliteit zijn er niet mee te verklaren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.