'We drinken heus wel eens een biertje'

| Stan Waning

De Reformatorische StudentenKring (RSK) viert 19 maart haar vijftigste verjaardag. Na al die jaren staat de bijbel nog steeds centraal, maar RSK gaat mee met de tijd. Als is drank, drugs en discotheek niet iets voor het gemiddelde RSK-lid.

Net als de buren Navigators en Alpha huist RSK al jaren in de Bastille. In de ‘christelijke hoek’ van de derde verdieping laat André de Mots (22), bestuurder van RSK en masterstudent technische bedrijfskunde, chronologisch de bestuursfoto’s van de voorbij jaren zien. De serie laat zien dat het geloof en het studentenleven elkaar met het jaar beter weten te vinden. ‘De weg van de geleidelijkheid. Tien jaar geleden droegen de bestuurders nog geen pak op foto’s, dat is nu wel het geval. We gaan steeds meer mee met studententradities, maar wel op onze manier. Een gemiddeld RSK-lid zie je niet zo snel in de discotheek’, aldus De Mots.

Denominatie van het christendom

De student kijkt uit naar de negentiende van maart, als RSK stilstaat bij vijftigjarig bestaan. ‘In 1973 zijn we opgericht. Toen nog niet als vereniging, dat mocht niet in die tijd. Vandaar ook de naam kring.’ De club begon aanvankelijk bij een kerk en werd later een vereniging. De Mots ziet de christelijke buurverenigingen niet als concurrenten. De verschillen zijn volgens hem bovendien niet groot. ‘We zijn niet per se gericht op één denominatie van het christendom, maar als je ons in het spectrum zet zijn wij iets meer van de behoudende kant van de kerk. Niet per se reformatorisch, maar wij doen in tegenstelling tot de andere verenigingen wekelijks aan bijbelstudie.’

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Die studie staat wekelijks dinsdagavond op de rol bij RSK. Het grootste deel van de zestig leden is dan – verspreid over meerdere studentenhuizen – aanwezig om te eten, liederen te zingen, te bidden en te leren uit de bijbel. De Mots: ‘De invulling verschilt wekelijks. Het is maar net wie de studie vooraf bedenkt. Soms lichten we een thema uit de bijbel uit, de ander probeert meer richting te geven en goed te begrijpen wat er staat en anderen maken een vertaalslag naar hun eigen leven.’

Naast de bijbelavond komen de leden eens in de twee of drie weken samen voor een verenigingsmaaltijd in de protestantse kerk in Enschede. Soms houdt een bekende of minder bekende christen een lezing. Dat kan over een theologisch thema zijn, maar diegene kan ook een maatschappelijk thema belichten vanuit een christelijke visie.’

Drink met mate

Naast die vaste momenten is bij RSK ook ruimte ingeruimd voor het studentenleven, zoals tafelgesprekken, huisfeesten en sportactiviteiten. Bij de vereniging gaat dat op hun eigen manier. Voor overmatig drankgebruik en drugs is geen ruimte. ‘Ik weet natuurlijk niet wat alle leden doen, maar drugs kan ik me niet voorstellen. En we drinken heus wel eens een biertje, maar met mate. Zuipen is er bij ons niet bij. Dat zet een bepaalde sfeer neer en daar zitten we bij RSK niet op te wachten.’

We praten over actuele thema’s en daar zijn verschillende denkwijzen over. Sommigen vragen zich af of al die aandacht voor diversiteit allemaal nodig is, maar dat zijn persoonlijke meningen.

Volgens De Mots is het niet helemaal terecht als er een reformatorische stempel op de vereniging wordt gedrukt, ondanks de naam RSK. ‘Niet iedereen is conservatief, laat staan dat we allemaal de Statenvertaling lezen of van de Zwartekousenkerk zijn. Dat valt wel mee. Anders zou ik ook geen lid zijn.’

De student geeft dat aan omdat iedereen welkom is bij RSK, zolang diegene maar interesse heeft in het geloof. Dat er op universiteiten meer en meer aandacht is voor de LHBTIQ+-gemeenschap en dat er regenboogvlaggen wapperen op de campus ziet hij niet als een botsing met hun christelijke gedachtengoed. ‘Voor mij niet in ieder geval. Wij zijn geen kerk en hoeven dus geen dogma uit te dragen. Een paar jaar geleden hadden wij een bestuurslid met een andere geaardheid. Dat leverde geen publieke discussie op. We praten wel over actuele thema’s en daar zijn verschillende denkwijzen over. Sommigen vragen zich af of al die aandacht voor diversiteit allemaal nodig is, maar dat zijn persoonlijke meningen. Die hoor je bovendien overal. Het is alleen maar goed om daar met elkaar over te praten.’

Half maart staan de leden van RSK uitgebreid stil bij het vijftigjarig bestaan, met een reis naar de Ardennen, een diesborrel, een alumnidag en een gala. Als het aan De Mots ligt gaat RSK nog minimaal vijftig jaar door. ‘Het christendom verliest in het algemeen aan populariteit. Dat werkt door in studentenaantallen, maar aan de andere kant speelt dat proces al jarenlang en houden wij het ledenaantal stabiel. We zijn hoopvol over de toekomst.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.