Navigators kijken over eigen muren heen

| Stan Waning

De UT kent ontelbaar veel clubs, genootschappen en verenigingen. Deze rubriek zet ze in de spotlight. Dit keer Navigators Studentenvereniging Enschede, die de studentencultuur combineert met het christelijk geloof. ‘Christus kennen en Hem bekend maken.’

Photo by: RIKKERT HARINK

De verenigingskamer van Navigators zit een beetje verstopt in een hoekje op de derde verdieping van de Bastille. Aanvankelijk wijst niets in de ruimte – die uitzicht biedt op de velden van vv Drienerlo – op een christelijke grondslag. Maar als voorzitter Rutger van den Berg (21) en secretaris Hanneke Goud (22) plaatsnemen, doemt er op tafel een enorme bijbel op. Het Boek Gods vervult volgens het duo een belangrijke rol binnen de vereniging.

Bijbelstudie

‘Om de dinsdag houden we een kringavond. Dat gebeurt in onze vijf verenigingshuizen. Daar eten en spreken we in kleine groepjes, voorafgaand aan de bijbelstudie’, vertelt Van den Berg. Goud duidt de term bijbelstudie. ‘Eerst deel je hoe het met je gaat. Waar kijk je naar uit? En hoe is het met je relatie tot God? Dan volgt de bijbelstudie. Eén van de leden bereidt een onderwerp voor en dat kan enorm variëren. Soms vult iemand het praktisch in. Dan ontstaat er vaak een discussie.. Een andere keer duikt iemand diep in de bijbel en gaat het meer om het opdoen van nieuwe kennis. De insteek is eigenlijk altijd om de bijbel naar jezelf te vertalen.’

Na de bijbelstudie blijven er altijd mensen na voor een drankje. We hebben interesse in elkaars leven en delen wat er aan de hand is.

Op de ene dinsdag houdt Navigators een kringavond, op de andere dinsdag is het verenigingsavond, gehouden in sociëteit De Generaal in de Enschedese binnenstad. Leden eten samen en luisteren naar een spreker. Goud: ‘Dat kan iedereen zijn. Soms een dominee die vertelt, maar we nodigen ook regelmatig mensen uit die over een specifiek onderwerp komen spreken.’

Wat voor Navigators het belangrijkste is, is om die twee belangrijke avonden in de maand te combineren met het studentenleven. Volgens Van den Berg staat de diepgang in het geloof altijd centraal. ‘Maar we borrelen ook graag met elkaar. Na de bijbelstudie blijven er altijd mensen na voor een drankje. We hebben interesse in elkaars leven en delen wat er aan de hand is.’

Alcoholgebruik

Volgens Goud komt het weleens voor dat de wens van Navigators, het christelijke geloof combineren met een gave studentencultuur, onderling tot schuring leidt. ‘Leden denken soms verschillend over alcoholgebruik, maar het mooie is dat we daar altijd samen uitkomen. Niemand is ergens toe verplicht. Als een lid geen behoefte heeft aan borrels of gala’s, dan accepteren we dat van elkaar’, aldus Van den Berg, student werktuigbouwkunde.

Binnen die stromingen denken mensen anders over veel dingen, maar door de open sfeer ontstaan er mooie discussies. Die ruimte is er en dat stimuleren we ook.

Niet alleen de dinsdag is belangrijk voor de leden. Op zondag verzamelen studenten zich regelmatig om de kerk te bezoeken. Vaak in Enschede volgens Goud, student Creative Technology. ‘Onze leden komen uit alle hoeken van Nederland. Het is niet zo dat we allemaal uit de Biblebelt komen, hoor.’

Discipelschap

Navigators is een internationale beweging die een rijke historie kent en haar oorsprong in Amerika vindt. Sinds 2008 behoort de Enschedese tak tot die beweging. Daarvoor bestond de vereniging al tientallen jaren, maar onder een andere naam: Agapè. Van den Berg: ‘Het draait bij ons om leren van anderen. Het richting geven en doorgeven van ervaringen en samen leren binnen het geloof. Discipelschap noemen wij dat. We zijn allemaal studenten die in dezelfde levensfase zitten, maar we willen van elkaar weten hoe we daarin staan. Kijk over je eigen muren heen. Dat komt samen in ons motto: Christus kennen en Hem bekend maken.’

Goud vindt het mooi dat Navigators leden van veel verschillende kerkstromingen samenbrengt. ‘Van gereformeerd tot evangelisch en de tientallen stromingen daartussenin. Binnen die stromingen denken mensen anders over veel dingen, maar door de open sfeer ontstaan er mooie discussies. Die ruimte is er en dat stimuleren we ook.’

Het duo vindt het lastig aangeven of Navigators verschilt ten opzichte van andere christelijke studentenverenigingen op de campus. ‘Al is de kringavond bij ons misschien wat belangrijker’, aldus Van den Berg. ‘Ze zeggen weleens dat Alpha een christelijke gezelligheidsvereniging is en wij een gezellige christelijke vereniging, maar de onderlinge verschillen zijn niet enorm.’

Wat het bestuur tot slot hoop geeft, is dat de secularisering nog geen vertaalslag maakt naar het ledenaantal. Goud: ‘We hebben meer nieuwe leden dan in de laatste jaren samen. Het schommelt altijd enigszins, ook tussen de christelijke verenigingen onderling, maar we zijn tevreden met onze honderd leden. We beschikken maar liefst over 35 commissies. Dat toont de betrokkenheid binnen onze vereniging wel aan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.