Gezocht: onderzoekers met brede maatschappelijke interesse

| Specials U-Today

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving. Voor het uitvoeren ervan is het statistiekbureau voortdurend op zoek naar nieuw personeel op wo- en hbo-niveau. Een vereiste is een brede maatschappelijke interesse. Die is van belang omdat het CBS midden in de samenleving staat en flink investeert in zijn relaties met overheden, kennisinstellingen, bedrijven, etc. De onderzoekers Sylvia Bleker en Bart Wezeman zijn daar nauw bij betrokken en vertellen over hun ervaringen.

Sylvia Bleker studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en het University College in Londen. Daarna ging zij aan de slag als consultant bij een economisch adviesbureau. ’Daar deed ik onderzoek voor verschillende overheidsorganisaties en werkte ik veel met CBS-microdata. Dat vond ik erg interessant en dat was voor mij de aanleiding om bij het CBS te willen werken.’ Ze solliciteerde op de functie van statistisch onderzoeker/projectleider bij het team rechtsbescherming en veiligheid en werd binnen een week aangenomen. Ze begon in februari 2021.

Migratie

Bij het team rechtsbescherming en veiligheid hield Bleker zich bezig met het maken van statistieken over asiel en migratie voor het Europese statistiekbureau Eurostat. ‘Die statistieken zijn in de afgelopen jaren flink uitgebreid. Op dit moment levert het CBS jaarlijks in totaal ongeveer 150 verschillende tabellen hierover. Het was mijn taak binnen het CBS om de informatie voor Eurostat uit te vragen en de contacten te onderhouden met de dataleveranciers, zoals bijvoorbeeld de IND en Directie Regie Migratieketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid’.

Loopbaanontwikkeling

Dat bij het CBS volop ruimte is voor loopbaanontwikkeling van medewerkers bleek al snel. ‘In oktober 2022 ben ik in een nieuwe functie begonnen als senior onderzoeker en programmamanager Natuurlijk Kapitaalrekeningen. Daar kwam ik terecht doordat mijn vorige manager mij vroeg of ik interesse had om door te groeien naar een projectleidersfunctie. Hij liet me een aantal interne vacatures zien waarvan hij dacht dat ze bij mij zouden passen. De functie waarvoor ik gekozen heb, sprak mij zeer aan. Het onderwerp sluit namelijk goed aan bij mijn studie economie. Daarnaast kan ik bijdragen aan het inzichtelijk maken van de cijfers rondom het klimaatprobleem.’

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen gaan over de natuur in Nederland en hoe we daar gebruik van maken. Bleker: ‘Ze vormen een aanvulling op de nationale rekeningen, waaruit het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt berekend. In de nationale rekeningen en het BBP worden alleen economische factoren meegenomen, zoals kapitaal en werknemerssalarissen. Er zijn echter veel meer zaken die waarde toevoegen aan ons leven, zoals de recreatiewaarde van een bos of luchtfiltratie door de bomen. De Natuurlijk Kapitaalrekeningen brengen deze zaken in beeld als aanvulling op de bestaande economische nationale rekeningen.’

Talentenbank 

Bart Wezeman begon zijn loopbaan bij het CBS in 2019. Na zijn studie econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgde een veelzijdige carrière, van statisticus bij KPN tot marketingmanager bij een wijnhandel. Ook het onderwijs kwam voorbij: hij gaf acht jaar les en vervulde diverse managementfuncties. ‘Maar ik miste de cijfers en besloot mijn hart te volgen. Ik stuurde een open sollicitatie naar het CBS en kwam in de talentenbank terecht. Kort daarna werd ik gebeld met de vraag of ik projectleider bij het team Regio en Ruimte wilde worden. Na een goed gesprek van beide kanten was de beslissing snel genomen.’

Kerncijfers wijken en buurten

Bij het team Regio en Ruimte werken twintig medewerkers - vaak met een geografische achtergrond en kennis van complexe Geografische Informatie Systemen (GIS) - aan regionale en ruimtelijke informatie op allerlei gebieden. Wezeman: ‘De kerncijfers over wijken en buurten zijn een belangrijk onderdeel. Deze regionale cijfers verschaffen inzicht in onder andere demografische en sociaaleconomische onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van bevolking, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid en voorzieningen.’

Beleid

De informatie die het team van Wezeman samenstelt, is van groot belang voor de 342 gemeenten in Nederland. ‘Op basis daarvan maken zij beleid. Wij hebben in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze relatie met de gemeenten. Het is voor ons van groot belang te weten aan welke cijfers zij behoefte hebben en hoe wij die goed vindbaar en toegankelijk kunnen maken. Daartoe hebben wij ook veel overleg met de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) die gemeentelijke en provinciale organisaties met elkaar verbindt op het gebied van regionaal onderzoek.’

Nadat Wezeman ruim drie jaar projectleider bij het team Regio en Ruimte was, kon hij met ingang van 1 april 2022 een mooie nieuwe stap in zijn carrière bij het CBS maken. Hij werd benoemd tot hoofd van dit team. ‘Drie dagen per week werk ik nu op het CBS in Den Haag, de overige dagen werk ik vanuit huis in Kampen. Dat is het hybride werken: deels vanuit kantoor, deels vanuit huis. Bepaalde werkzaamheden zijn prima vanuit huis te doen, ander werk doe je makkelijker op kantoor

doordat je dan mensen fysiek spreekt en zaken in de wandelgangen kunt regelen. Dat geeft veel energie. Dat is ook wat ik wil overbrengen aan de mensen in mijn team, zodat ze met plezier hun werk kunnen doen.’

Auteur: Miriam van der Sangen
Fotograaf: Sjoerd van der Hucht

4tu career special

Dit verhaal verscheen eerder in de 4TU Career Special.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.