Bedrijven leggen te makkelijk bal bij UT

| Redactie

De boodschap van collegevoorzitter Victor van der Chijs: ‘quality over quantity’, wekte wrevel bij het regionale bedrijfsleven. De UT blijft wat het altijd was: een kleine universiteit.

Een woordvoerder van Thales Nederland zegt in het Financieele Dagblad: ‘We kunnen het ons niet veroorloven de groei van techniekstudenten te remmen, en al helemaal niet in deze regio.’ Ook spin-off Demcon waarschuwt voor 'een bedreiging voor de groei van ondernemingen'.

Deze opmerkingen roepen een vraag op over het bestaansrecht van de UT. Is dat, zoals gesuggereerd wordt, hoogopgeleid personeel leveren aan bedrijven in de regio? En als dat zo is, moeten de studentenaantallen dan een keer over de kop om dat doel te bereiken?

De UT heeft de afgelopen jaren ingezet op groei. Niet omdat het dat per se zo graag wil, maar omdat het overleven is. Het eigen achterland, met krimpregio’s Twente, de Achterhoek en Drenthe is te klein voor een moderne en levensvatbare universiteit. Studenten uit exotische oorden worden verleid hier hun studie te volgen. Het laat zich raden: het gros van deze studenten keert na hun bul huiswaarts. Het is op zijn minst discutabel of meer studenten gelijk staat aan meer personeel voor de regio.

Het bedrijfsleven legt te makkelijk de bal bij de universiteit. De UT zou er slecht aan doen haar oren enkel naar de wensen van de Demcon’s en Thalessen van deze wereld te leggen. Haar bestaansrecht ligt in veel meer dan beroepsgerichte studies inrichten en personeel afleveren aan de deur van het bedrijf. Algemene ontwikkeling, fundamentele wetenschap, samenwerken met andere disciplines. Op de universiteit worden jongvolwassenen rijp.

Bedrijven zouden dit zich voor ogen moeten houden. Neem een UT-afgestudeerde, geef die een mooi salaris en vorm hem of haar zelf in je mal. Daarvoor heeft de sector immers het fenomeen traineeships uitgevonden. Aan de andere kant van de Noordzee zijn ze zich hier al veel langer van doordrongen. Daar maakt het minder uit welke studie je volgde, maar telt de universiteit waar je hebt gestudeerd.

De kwaliteit van de universiteit in zijn geheel moet leidend zijn, en niet alleen de hoeveelheid afgeleverde studenten.


De redactie van U-Today geeft om de week haar mening over uiteenlopende UT-kwesties, onder de noemer ‘Van de redactie’. Reageren? Dat kan hieronder en/of via sociale media.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.