News

Helft masteropleidingen selecteert studenten

Meer dan de helft van de masteropleidingen selecteert aan de poort. Vooral in Utrecht worden extra eisen gesteld, terwijl dat aan de technische universiteiten amper gebeurt. Bij de UT vindt bij 7 van de 33 masters selectie plaats.

News

Keuzegids Masters: 3 topopleidingen, 4 onvoldoendes

De masters applied physics, electrical engineering en geo-information science & earth observation mogen zich dit jaar topopleiding noemen. Ze krijgen dat predicaat van de Keuzegids 2016, die ook 4 onvoldoendes uitdeelde aan de UT.

News

Masterstudenten trekken weg uit Twente

Bachelordiploma op zak, en dan? Voor hun master verhuizen studenten graag naar Wageningen en Rotterdam, terwijl ze wegtrekken uit Twente, Groningen en Utrecht.

News

Bussemaker niet bezorgd over selectie

Mannen, allochtonen en mbo’ers kiezen minder vaak voor een selectieve studie. Onderwijsminister Jet Bussemaker houdt het in de gaten, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Maar ze past de regels niet aan.

News

Onderwijsinspectie: kijk uit voor ‘zelfselectie’ studenten

We moeten oppassen dat mannen en allochtonen zich niet laten afschrikken door selectie in het hoger onderwijs, waarschuwt directeur Erik Martijnse van de Onderwijsinspectie.

News

Grote verschillen prijs tweede master

Wie een tweede master wil volgen, kan duizenden euro’s uitsparen door de collegegelden te vergelijken. De Universiteit Utrecht wordt veel goedkoper, terwijl de Amsterdamse universiteiten hun prijzen verhogen.

News

Kamer wil opheldering van Bussemaker over selectie

De Tweede Kamer wil weten wat onderwijsminister Bussemaker vindt van selectie voor masteropleidingen. De Kamer eist een brief over het onderwerp, maar een debat komt er voorlopig niet.

News

Studenten dreigen met ban op selectie in masters

Studenten van universiteitsraden dreigen nieuwe plannen voor selectie in de masteropleidingen te blokkeren. Dat schrijven ze in een brandbrief aan minister Bussemaker en de vereniging van universiteiten.

News

Instroom: meer masters, minder bachelors

Voor het collegejaar 2015/2016 is de totale instroom van de UT met 5 procent gestegen ten opzichte van vorig collegejaar. Dat komt vooral door meer masterstudenten, met een stijging van 21 procent. De bachelorinstroom is met 8 procent gedaald.

News

Topsector Chemie Masterbeurs voor Maike en Maaike

Masterstudenten Maike Brand en Maaike Rump maken de komende twee jaar gebruik van een Topsector Chemie Masterbeurs. Iedere maand krijgen ze 500 euro uit dit programma, op voorwaarde dat ze stage lopen bij het bedrijf dat aan hen gekoppeld is.

News

Analyse: natuurlijk gaan masteropleidingen selecteren

Het is helemaal niet vreemd dat masteropleidingen zesjesstudenten weren. Het was zelfs de bedoeling. De politiek heeft selectie van studenten aan alle kanten aangemoedigd.

News

Zesjesstudent op UT wel welkom

Steeds meer masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren, meldt de Volkskrant vandaag. Op de UT is dat (nog) niet aan de orde.

Read more articles