4 procent meer bachelors, 7 procent meer masters

De instroom van nieuwe studenten aan de UT is gestegen: vier procent meer bachelorstudenten en zeven procent meer masters. De universiteit gaat mee in de landelijke tendens, van tien procent meer eerstejaars.

Van de instroom op de UT is 31 procent van de studenten van internationale komaf. Landelijk gezien is dat twintig procent.

Hoewel het voorlopige cijfers zijn, noemt universiteitenvereniging VSNU de stijging opvallend groot. De belangrijkste oorzaak is dat meer vwo’ers het afgelopen schooljaar hun diploma behaalden, denkt de VSNU.

Schakelstudenten

Opvallend is ook de toename van het aantal schakelstudenten die, meestal na een hbo-opleiding, een premaster volgen om aan een universitaire master te mogen beginnen. Cijfers noemt de VSNU overigens niet. De UT wel: de pre-masterinstroom neemt met 5 procent af, volgens Marketing & Communicatie vanwege de inzet op meer rechtstreeks toelaatbare studenten.

Het totale aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten is met drie procent gestegen naar 273 duizend. Het aandeel internationale studenten ligt zowel in het eerste jaar als in latere jaren rond de twintig procent –  net zo veel als vorig jaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.