Zevenduizend bezoekers op open dagen

| Rense Kuipers

In totaal kwamen zo’n zevenduizend bezoekers af op de open dagen van de UT, die plaatsvonden van donderdag tot en met zaterdag. Een verdubbeling ten opzichte van een paar jaar geleden, volgens Mariska Giesen en Rita de Wilde van Marketing & Communicatie.

Met onder andere helikoptervluchten en de inzet van veel studentmedewerkers en -verenigingen, haalde de UT veel uit de kast om studiezoekers wegwijs te maken op de campus. Sinds vorig jaar lijken de bezoekersaantallen in maart gestabiliseerd.

‘In november zien we altijd een hoger bezoekersaantal dan in maart’, volgens Giesen. ‘De stijging in bezoekersaantallen de afgelopen jaren maakt dat het huidige concept van open dagen tegen zijn grenzen aanloopt.’

Inbreng studenten

Giesen en De Wilde noemen de inzet van studenten die bezoekers rondleiden het ‘sterkste punt’ van de open dagen. De Wilde: ‘Van bezoekers hoor je iedere keer terug dat ze de inbreng van studenten als positief en waardevol beleven.’ Giesen vult aan: ‘Daarnaast krijgen we feedback van de studentmedewerkers, wat voor vragen ze bijvoorbeeld krijgen van bezoekers tijdens een rondleiding.’

Veel 5vwo-scholieren

Dan de cijfers. Zo’n 1500 bezoekers bezochten de master open dag, donderdag. De overige 5500 bezoekers kwamen op de bachelor open dagen af – met op zaterdag meer bezoekers dan vrijdag. ‘Je ziet vooral ook dat er meer begeleiders meegaan’, aldus Giesen. ‘Dat past in de landelijke trend van bewustere studiekeuze maken.’

De Wilde voegt toe: ‘Het merendeel van de bezoekers bestond uit 5vwo-scholieren. Daarnaast zagen we een kleine stijging bij de 6vwo’ers. Die komen vooral op de open dagen in november af, vanwege de inschrijfdeadline op 1 mei.’

Internationale bezoekers

Ook is het aantal internationale studiezoekers gestegen. Giesen: ‘Je ziet het bijvoorbeeld terug in het aantal Duitse studenten dat hier psychologie wil studeren, nu de bachelorstudie Engelstalig wordt.’ Volgens De Wilde was zowel bij de bachelor als de master open dagen sprake van een groeiende variëteit. Bezoekers kwamen uit bijvoorbeeld Australië, Bulgarije, Frankrijk, de Verenigde Staten en Rusland.

Nu de open dagen erop zitten, is het volgens De Wilde en Giesen zaak om te evalueren en de bezoekers in het kader van opvolging van bestaande contacten actief te benaderen door te bellen of studiezoekers nog vragen hebben.

Bang om opdringerig over te komen zijn Giesen en De Wilde niet. ‘We merken juist dat veel mensen het waarderen dat we als UT zijnde contact opnemen’, zegt Giesen. ‘Dit is wel de periode dat de student moet bepalen waar hij of zij wil gaan studeren. Wij willen dat zo goed mogelijk faciliteren door ze zo volledig mogelijk te informeren.’

Helikoptervluchten

De campusbeleving waar de UT voor wil staan op de open dagen – zoals de helikoptervluchten (‘vorig jaar was het een limousine die over de campus reed’) moet volgens Giesen en De Wilde constant worden geëvalueerd. Ze kunnen de kosten hiervan niet benoemen, al paste het binnen het budget dat voor de dagen gereserveerd was. Giesen: ‘Met de helikopter werden ook opnames gemaakt voor promotiemateriaal. Dit was een ideale gelegenheid om het te combineren.’

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het uitdelen van gratis lunch tijdens de open dagen. ‘Volgens mij zijn we nog de enige universiteit in Nederland die dit doet’, zegt De Wilde. ‘De opleidingsdirecteuren gaven het aan belangrijk te vinden, om bezoekers een warm welkom te heten. Het is aan ons om constant te kijken naar waar de UT voor wil staan en wat de bezoekers van ons verwachten.’