• EN
 • NL
News

Not 2G but 3G in higher education

If the Covid pass does become mandatory in higher education after all – and it looks like it will – then students will only be given access to campus if they have been vaccinated, have recovered from the disease or have a negative test. Also known as 3G.

 • EN
 • NL
News

Geen 2G maar 3G in hoger onderwijs

Als de coronapas inderdaad verplicht wordt in het hoger onderwijs – en daar lijkt het wel op – dan krijgen studenten toegang tot de campus als ze gevaccineerd, genezen of getest zijn. 3G dus.

 • EN
 • NL
News

‘Covid pass not possible in higher education’

By introducing Covid passes in higher education the government is asking the impossible, say higher education institutions. The Covid pass also has a negative impact on the accessibility of teaching.

 • EN
 • NL
News

'Coronapas niet mogelijk in hoger onderwijs'

Met de invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs vraagt het kabinet het onmogelijke, zeggen universiteiten en hogescholen. De coronapas schaadt bovendien de toegankelijkheid van het onderwijs.

News

Tackling anxiety and loneliness with a good conversation

Coffee, standing tables and good conversations. Those are the ingredients for the first edition of Meet & Greet Street, organized by University Innovation Fellows, which starts today. ‘We want students and employees alike to casually gather and connect with one another.’

 • EN
 • NL
News

Government wants no consultation on Covid pass in higher education

The government wants to prevent employee and student participation bodies from having their say about Covid passes at their institution. It plans to push a legislative amendment very urgently through the House of Representatives.

 • EN
 • NL
News

Kabinet wil geen inspraak op coronapas hoger onderwijs

Het kabinet wil voorkomen dat medezeggenschapsraden gaan meepraten over de coronapas aan hun instelling. Het wil met grote spoed een wetswijziging door de Tweede Kamer loodsen.

 • EN
 • NL
News

A look ahead: new coronavirus measures in higher education?

Coronavirus infections are on the rise again, hospitals are busy and the government will announce new measures on Tuesday. How will this affect higher education?

 • EN
 • NL
News

Vooruitblik: nieuwe coronamaatregelen in hoger onderwijs?

De coronabesmettingen lopen weer op, de ziekenhuizen hebben het druk en dinsdag kondigt het kabinet nieuwe maatregelen aan. Wat gaat het hoger onderwijs ervan merken?

 • EN
 • NL
News

International students have difficulty getting COVID pass

International students from outside the EU get bogged down in red tape when they try to get hold of the COVID pass that is mandatory in the Netherlands. So when they go out they often have to get tested, even if they are fully vaccinated.

 • EN
 • NL
News

Internationale studenten komen moeilijk aan coronatoegangsbewijs

Internationale studenten van buiten de EU verzanden in administratieve rompslomp als ze het in Nederland verplichte coronatoegangsbewijs willen bemachtigen. Bij het uitgaan moeten ze zich daarom vaak nog laten testen, ook al zijn ze gevaccineerd.

News

High vaccination rate among UT students and employees

More than 91% of employees and nearly 85% of all UT students have been fully vaccinated against the coronavirus. That is the conclusion of an anonymous survey distributed by the University of Twente last week.

 • EN
 • NL
News

Crowded lecture halls given green light by government

Starting on 25 September, higher education institutions will be able to admit more than 75 students to their classrooms. The easing was announced by outgoing Prime Minister Mark Rutte.

 • EN
 • NL
News

Kabinet: volle collegezalen mogen weer

Vanaf 25 september mogen universiteiten en hogescholen meer dan 75 studenten tegelijk bijeen laten komen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte gisteravond aangekondigd.

News
Student wellbeing during Covid-19

‘UT students did okay in a bad situation’

A ‘quick scan of student wellbeing during COVID-19’ was conducted at the UT in April 2021. Its results show that most University of Twente students have been doing ‘okay’ and were able to adapt to the negative situation. However, they miss social cohesion. ‘For the group that started in 2020 community building activities need to be organized.’

 • EN
 • NL
News

One year into COVID-19: ‘I wonder what the lasting damage will be'

It's been a year since the UT had to close its doors due to the Covid-19 pandemic. According to Mirjam Bult, vice-president of the Executive Board, the crisis has taken its toll on the university. ‘The question will soon be: will everyone be able to put it behind them?’

 • EN
 • NL
News

Eén jaar coronacrisis: 'Ik vraag me af wat de blijvende schade is’

Het is een jaar geleden dat de UT haar deuren moest sluiten vanwege de coronapandemie. Volgens Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB, heeft de crisis een wissel getrokken op de universiteit. ‘De vraag is straks: kan iedereen het achter zich laten?’

 • EN
 • NL
News
Wellbeing survey

‘Students, please take care of yourself’

The corona crisis is causing UT students a lot of hardships. This is shown by the recently published wellbeing survey, which was conducted last summer. The question is: what can the UT do to help?

 • EN
 • NL
News
Welzijnsonderzoek

‘Studenten, zorg vooral goed voor jezelf’

De coronacrisis levert UT-studenten veel kopzorgen op. Zo blijkt uit het recent gepubliceerde welzijnsonderzoek, dat afgelopen zomer werd afgenomen. De vraag is nu: hoe kan de UT het beste helpen?

 • EN
 • NL
News

‘Covid magnifies existing problems'

The second lockdown is having a severe impact, also on UT students. At the campus general practitioner's office, they notice that too. ‘There are few patients who don't mention the influence of Covid.’

 • EN
 • NL
News

‘Corona zorgt voor uitvergroting bestaande klachten’

De tweede lockdown hakt erin, ook bij UT-studenten. Dat merken ze bij de huisartsenpraktijk op de campus. ‘Er zijn maar weinig patiënten die niet over de invloed van corona beginnen.’

Read more articles