News

Uraad wil uitbreiding samenwerking VU en UT met bachelor Earth and Geo sciences

Als het aan de Uraad ligt breiden de UT en de Amsterdamse Vrije Universiteit hun ‘strategische samenwerking’ uit met een bachelor Earth and Geosciences. Het college van bestuur toonde zich woensdag tijdens de raadsvergadering voorzichtig positief.

News
Reacties op Miljoenennota

Studenten: 'We komen zo niet rond'

Studentenorganisaties zijn kritisch over de Miljoenennota, terwijl universiteiten en hogescholen allang blij zijn dat het demissionaire kabinet de extra investeringen in onderwijs en onderzoek voortzet. Al moet er volgens hen wel méér gebeuren.

News

Rente gaat oud-studenten 325 miljoen euro per jaar kosten

Oud-studenten gaan in de toekomst zo’n 325 miljoen euro per jaar aan rente op hun studieschulden betalen, verwacht het ministerie van OCW. Dat blijkt uit de Rijksbegroting van dit jaar.

News
Meet the UT’s artist in residence, Jonathan Reus

‘I don’t have to write a paper, my goal is to create provocative art experiences’

Commissioned by the Campus Art Advisory Committee, the UT has its own artist in residence, this year personified by transmedia artist and musician Jonathan Reus. He tries to incorporate art, science, music and even graduation projects of UT students in his work. ‘This is definitely not your everyday art residency.’

News

Troonrede: gelijke kansen beginnen bij goed onderwijs

In zijn elfde Troonrede stipte koning Willem-Alexander ook onderwijs en onderzoek aan. ‘De herinvoering van de basisbeurs is een feit’, was een van zijn constateringen.

News

Nuance: blijven er echt zoveel buitenlandse studenten hier werken?

Eén op de drie buitenlandse studenten blijft hier na diplomering werken, meldde statistiekbureau CBS. Maar het ligt iets genuanceerder: het geldt alleen voor de masterstudenten van de universiteiten.

News

Wetenschappers: hef eerlijke belasting op fossiele energie

Twintig klimaatwetenschappers en economen van acht Nederlandse universiteiten roepen de politiek op om een einde te maken aan de belastingvoordelen voor grootverbruikers van fossiele brandstoffen.

News

BIJ1 en PVV: wie is er welkom in het hoger onderwijs?

Alle studenten en medewerkers moeten welkom zijn bij universiteiten, hogescholen en stagebedrijven, vindt BIJ1. PVV ziet dat anders en wil alleen Nederlandstalige studenten aan bacheloropleidingen toelaten.

News

UT verwelkomt internationale partners tijdens Campus Experience Day

De UT houdt 25 september onder de noemer ‘Campus Experience Day’ een campusbezichtiging voor werknemers van universiteiten die de EAIE-onderwijsconferentie in Rotterdam bezoeken. Medeorganisator Jaap Stout ziet het door de wervingsstop voor internationale studenten als een mooi alternatief om de UT te tonen, al benadrukt hij dat de dag en de wervingsstop los van elkaar staan.

News

Verkiezingsprogramma’s: elitair hoger onderwijs of juist niet?

Onderzoek moet maatschappelijk nut hebben, daar zijn de BBB en ChristenUnie het over eens in hun verkiezingsprogramma’s. Forum voor Democratie wil liever de elitaire gedachte terugwinnen.

News

Universiteitsbibliotheek vanaf 1 oktober langer open

De universiteitsbibliotheek verruimt de openingstijden vanaf 1 oktober. Studenten kunnen dan op doordeweekse avonden tot 23.30 uur blijven studeren. Het stijgende bezoekersaantal ligt ten grondslag aan de wijziging.

News

Student geneeskunde wint rechtszaak tegen onvoldoende bij Raad van State

Een Groningse geneeskundestudent raakte tijdens een coschap in conflict met zijn beoordelaars in een ziekenhuis, maar kon met zijn klachten nergens terecht. Dat is tekenend, reageert belangenorganisatie De Geneeskundestudent.

Read more articles