News

Rubiconbeurs voor negen vrouwen en zes mannen

Vijftien onlangs gepromoveerde wetenschappers gaan met een Rubicon-beurs naar het buitenland om onderzoek te doen. Opnieuw vielen er meer vrouwen dan mannen in de prijzen. De UT valt buiten de boot.

News

Lage luchtweerstand zonnewagen

De RED Shift heeft een luchtweerstand vergelijkbaar met een colaflesje. Dat bleek gister na windtunneltesten in Marknesse. De uitkomst is een stuk lager ten opzichte van de vorige wagen.

News

PDEng programs are growing bigger

Yuchen Luo just became the first graduate of the UT’s PDEng program Maintenance, which only started two years ago. Besides this program, the University of Twente offers students a chance to get a PDEng degree in the fields of Civil Engineering, Energy & Process Technology, Healthcare Logistics, Maintenance and Robotics. How has it been going with these Post-Master programs? ‘We are growing bigger and bigger each year,’ says Peter Jansen, office manager of UT PDEng tracks.

News

KNAW: English is not certain in education

According to the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), universities and universities of applied sciences should leave the choice of English-language or Dutch-language education to their programme offices.

News

Smoking ban for terrace of Theatre Cafe Vrijhof

As of last Monday, a smoking ban is in effect on the terrace of the Theatre Cafe and in front of the entrances to the Vrijhof at the request of the building’s main tenant, Hans Oeloff (director of the Centre for Educational Support, CES). ‘Employees are bothered by the smoke rising up along the wall,’ says Oeloff.

News

Bussemaker: mantelzorgende studenten voldoende ondersteund

Hogescholen en universiteiten houden genoeg rekening met mantelzorgende studenten, denkt demissionair minister Bussemaker. Wel raadt ze de onderwijsinstellingen aan alert te blijven en studenten waar nodig tegemoet te komen.

News

Fout in cijfers flexcontracten: niets veranderd voor universitair docenten

De universiteiten moeten cijfers over het aantal tijdelijke contracten van universitair docenten corrigeren. De UD’s leken vaker in vaste dienst te zijn, maar bij nader inzien is er niets veranderd.

News

Bussemaker snapt teleurstelling studentbestuurders over collegegeld

Doe je als student fulltime bestuurswerk en moet je toch gewoon collegegeld betalen? Dat is teleurstellend, zegt de minister, maar ze gaat universiteiten en hogescholen niet dwingen hun beleid te wijzigen.

News

NVAO: hoger onderwijs draait lekker

Steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs komen in één keer door de keuring van de NVAO en ze zijn ook vaker ‘goed’ in plaats van ‘voldoende’. Al wil de onderwijskeurmeester dat onderscheid liever afschaffen.

News

KNAW-rapport over Engels bevestigt ieders gelijk

Studenten, hogescholen en universiteiten zijn blij met het rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over Engelstalig hoger onderwijs. Ze halen er allemaal iets anders uit.

News

2,5 miljoen euro voor nano-onderzoek

De UT is hoofdaanvrager van een door de NWO gehonoreerd onderzoek à 2,5 miljoen euro. Universiteitshoogleraar Dave Blank trekt de kar van dit project ‘Speerpunten van de Quantum/Nano-revolutie’.

News

KNAW: Engels niet vanzelfsprekend in onderwijs

Universiteiten en hogescholen moeten de keuze voor Engels- of Nederlandstalig onderwijs aan hun opleidingen overlaten, vindt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Read more articles