News

Corona tast waarde van diploma’s niet aan, meent minister

Het mbo en hoger onderwijs worden hard geraakt door de coronacrisis, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Ondanks alle zorgen staat het eindniveau van de opleidingen volgens haar buiten kijf.

News

Naam veranderd? Dan mag je een nieuw diploma

Wie van naam verandert, kan voortaan een vervangend diploma van zijn/haar universiteit of hogeschool krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar de Tweede Kamer naar verwachting vandaag mee instemt.

News

Steeds meer rampen in veranderend klimaat

Het klimaat heeft een steeds groter aandeel in rampen, zo blijkt uit het vorige week verschenen World Disasters Report 2020. Co-auteur Maarten van Aalst, hoogleraar ‘spatial resilience for disaster risk reduction’ bij het ITC, geeft tekst en uitleg.

News

Matthias Wessling in Raad van Toezicht

Voormalig UT-hoogleraar, Matthias Wessling, is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de UT. Zijn benoeming, die ingaat per 1 december, geldt voor vier jaar.

News

‘Werf studenten voor de stembureaus’

Door de coronacrisis zijn er tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart duizenden extra stembureauvrijwilligers nodig. Werf daar studenten voor, opperen het CDA en de Landelijke Kamer van Verenigingen.

 • EN
 • NL
News

Machtsmisbruik in een kleine wereld

Onacceptabel gedrag op de werkvloer? De normen veranderen, maar nog niet snel genoeg, vindt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. Ze is voorzitter van de KNAW-commissie die gaat adviseren over ongewenst gedrag in de wetenschap.

 • EN
 • NL
News

Abuse of power in a small world

Our standards are changing when it comes to transgressive behaviour in the workplace. But not fast enough, says university professor Naomi Ellemers, chair of the KNAW committee that will advise on undesirable behaviour in science.

 • EN
 • NL
News

Tijdelijke contracten hardnekkig aan universiteiten

Er komt weinig terecht van het terugdringen van tijdelijke banen aan de Nederlandse universiteiten. Meer dan de helft van alle docenten heeft een einddatum in het contract.

 • EN
 • NL
News

Temporary contracts still widespread at universities

Little progress has been made at Dutch universities when it comes to reducing the number of temporary contracts issued to staff. Over half of all teaching staff still have a contract that runs out on a specific date.

News

GroenLinks wil kristalheldere wet voor bindend studieadvies

Onder welke voorwaarden mag een opleiding zwakke studenten wegsturen aan het einde van hun eerste studiejaar? Op zijn minst zou de begeleiding ‘aantoonbaar’ goed moeten zijn, vindt GroenLinks.

 • EN
 • NL
News
Interview met ombudsman UT Han Warmelink

‘Op de UT spat de goede wil er vanaf’

De UT heeft nu ruim een jaar een ombudsfunctionaris, in de persoon van Han Warmelink. Hij kijkt tevreden terug op zijn eerste jaar. ‘Het lukt niet altijd om belangentegenstellingen te overbruggen, maar op de UT spat de goede wil er wel vanaf.’

 • EN
 • NL
News
Interview with ombudsman Han Warmelink

'At the UT, good will is certainly there'

The UT has had an ombudsperson for over a year now, in the person of Han Warmelink. He looks back on his first year with satisfaction. 'It's not always possible to overcome conflicts of interest, but at the UT, the good will is certainly there.'

 • EN
 • NL
News

UT wil 10 procent meer medewerkers op de fiets

De UT committeert zich aan de fietsmissie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het initiële doel: in 2023 in totaal 10 procent meer medewerkers op de fiets naar de campus ten opzichte van 2019.

 • EN
 • NL
News

UT wants 10 percent more employees cycling to work

The UT commits itself to the cycling mission of the Ministry of Infrastructure and Water Management. The initial target: 10 percent more employees will cycle to the campus in 2023, compared to 2019.

 • EN
 • NL
News

University Rebellion eist klimaatneutrale UT in 2025

De studenten van de onlangs opgerichte protestbeweging University Rebellion voerden vandaag actie op het O&O-plein. Hun belangrijkste eis: de UT moet meer doen tegen klimaatverandering. ‘We willen het systeem veranderen.’

 • EN
 • NL
News

University Rebellion demands carbon neutral UT by 2025

The students of the recently founded movement University Rebellion protested on the O&O-square today. Their main demand: the UT must act now to combat climate change. ‘We want to change the system.’

News

Kennispark op zoek naar nieuwe investeerder

De UT, Kennispark en de gemeente Enschede moeten op zoek naar een nieuwe investeerder voor het bedrijventerrein tegenover de campus. De gesprekken over een samenwerking met Kadans Science Partner zijn gestopt, melden de betrokken partijen in een gezamenlijk persbericht.

Read more articles