News

Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld

Gaan er meer mensen studeren als ze in het eerste jaar duizend euro minder collegegeld hoeven te betalen? De Raad van State denkt van niet en toont zich in een spoedadvies uiterst kritisch over een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven.

News

Halvering collegegeld ligt nog op schema

Als alles goed gaat, krijgen eerstejaars studenten vanaf september korting op hun collegegeld. Voorlopig ligt het kabinet op schema: het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.

News

Minister legt collegegeld voor tweede studies aan banden

Tienduizend of twintigduizend euro collegegeld? In alle vrijheid mogen universiteiten en hogescholen nu hun instellingscollegegeld vaststellen, maar daar komt een einde aan. Minister Van Engelshoven gaat het tarief begrenzen.

News

UT zoekt tien vrouwelijke hoogleraren

De UT benoemt voor 2020 tien vrouwelijke hoogleraren. Daarmee volgt het college van bestuur het eerdere advies van een klankbordgroep op. Het is, zo blijkt uit onderzoek, de enige manier om aan het doel van twintig procent vrouwelijke hoogleraren te voldoen.

News

Open dagen: focus op masters, ook digitaal

Nu de open dagen gaande zijn, dromt de campus vol met tal van studiezoekers en hun ouders. Vandaag is het de beurt aan de masters, morgen en zaterdag volgen potentiële bachelorstudenten. Volgens Rita de Wilde, marketeer bij M&C, weten vooral de masterstudenten vaak al heel goed wat ze willen.

News

Toch nog open access-akkoord met Oxford University Press

Nederlandse universiteiten hebben alsnog een akkoord bereikt met Oxford University Press (OUP) over open access: in 2019 en 2020 zijn alle artikelen van Nederlandse onderzoekers in de hybride tijdschriften van OUP voor iedereen gratis te lezen.

News

Meer inzet op individuele prijzen

De UT zet meer in op individuele prijzen voor onderzoek en onderwijs. Daarom krijgt het Prizes and Awards Committee nieuw leven ingeblazen. Rector Thom Palstra: ‘We gaan structureel en meerjarig in kaart brengen wie we voor een prijs kunnen voordragen.’

News

‘Gedragscode wetenschappers onduidelijk over auteurschap’

De nieuwe gedragscode voor wetenschappers zou meer moeten zeggen over het vermelden van auteurs bij artikelen. Dat valt op te maken uit het jaarverslag van de gezaghebbende integriteitsrechtbank LOWI.

News

‘We start by changing the mindset’

A dozen of UT-students with backgrounds in Engineering, Industrial Design and Business began building two plastic recycling machines a few months ago. Now functional, the machines were disclosed during an inauguration party held in the DesignLab last night.

News

KNAW kiest opnieuw vrouw als president

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de Leidse classica Ineke Sluiter benoemd tot nieuwe vicepresident. Daarmee staat er over twee jaar opnieuw een vrouw aan het roer van het wetenschapsgenootschap.

News

Kamervragen over ov-boetes vinden geen weerklank

Hoe is het mogelijk dat studenten nog altijd boetes krijgen als ze hun ov-studentenkaart te laat stopzetten? Het moet toch automatisch kunnen, meent de Tweede Kamer. Maar de scherpe vervolgvragen vinden geen weerklank bij de minister.

News

UT receives a donation of €1.8 million for research of cancer

De Weijerhorst Foundation has donated 1.8 million Euros to the Twente University Fund for the UT's research on cancer detection. The money will be used by MESA+ for developing sensors that can detect cancer at an early stage.

Read more articles