News

Iedereen mag straks meepraten over nieuwe opleidingen

Minister Dijkgraaf vraagt hogescholen en universiteiten om plannen voor nieuwe opleidingen eerder met elkaar te delen. Ook mag iedereen straks commentaar leveren op deze plannen.

 • EN
 • NL
News

Plannen voor UT-klimaatcentrum in de maak: 'Het moet anders'

Een klimaatcentrum om al het UT-onderzoek en onderwijs dat focust op klimaatverandering te bundelen. Dat hopen hoogleraar Albert van den Berg, universitair docent Cheryl de Boer en oud-directeur MESA+ Miriam Luizink binnen afzienbare tijd te realiseren. Volgens eerstgenoemde is de UT niet zichtbaar genoeg in ‘de grootste uitdaging van de maatschappij’.

 • EN
 • NL
News

Plans for UT climate centre in the making: ‘Things have to change’

A climate centre to bring together all UT research and education focusing on climate change. That is what professor Albert van den Berg, associate professor Cheryl de Boer and former MESA+ director Miriam Luizink hope to realise within the foreseeable future. According to the former, the UT is not visible enough in ‘society's biggest challenge’.

 • EN
 • NL
News

Petitie: universiteiten moeten banden met fossiele energiesector verbreken

In een week vol klimaatprotest hebben activisten van Fossielvrij NL woensdag ook nog een petitie online gezet. De motieven van bedrijven in de fossiele energiesector zouden in strijd zijn met de waarden van de academische gemeenschap. Initiatiefnemer is Guus Dix, universitair docent aan de UT.

 • EN
 • NL
News

Petition: universities must end ties with fossil fuel sector

In a week of climate protests, activists from Fossielvrij NL posted an online petition on Wednesday. They claim that the motives of companies in the fossil fuel sector run counter to the values of the academic community. The initiator of the petition is Guus Dix, assistant professor at the UT.

News

Utrecht trekt doctorstitel van hoogleraar in

De Universiteit Utrecht heeft de doctorstitel van een buitenpromovendus ingetrokken. Deze werkt naar eigen zeggen al jaren als hoogleraar en voelt zich beledigd door de klachten over zijn proefschrift.

News

Bedragen energiesteun bekend voor studenten met ‘blokaansluiting’

Ook huurders in studentencomplexen krijgen dit jaar een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten. De bedragen kunnen oplopen tot 1.600 euro en misschien zelfs meer. Ze zullen dit jaar worden verrekend met de maandelijkse servicekosten.

News

Belastingvoordeel voor UT’er die huis verduurzaamt

UT-medewerkers die hun huis verduurzamen kunnen jaarlijks een fiscaal voordeel krijgen van duizend euro. De kosten voor maatregelen als isolatie en duurzame verwarming moeten zijn gemaakt na 1 januari 2022.

News
Developing social inclusion indicators

'Students can only be successful if their wellbeing is taken care of’

UT researchers are developing social inclusion indicators, which could serve to compare higher education institutes in terms of social equity and inclusiveness. ‘It’s about making sure that everyone feels welcome regardless of their background,’ say Frans Kaiser and Anete Veidemane from the UT Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS).

News

‘Business Days Twente geeft studenten richting’

In de maanden februari en maart staan de Business Days Twente weer op het programma. Tijdens dit carrière-evenement kunnen UT-studenten op de campus kennismaken met 170 bedrijven, of meedoen aan een van de 49 activiteiten.

News

‘US support for Ukraine is no longer assured’

In our regular update with UT researcher and EU affairs expert Shawn Donnelly, he shares his views on the situation in Ukraine. This time about the Russian old-style playbook, waning support in Washington and Putin's colonial thinking.

News

Uitwisselingsbeurs voor Caribische studenten in de maak

Er komt een nieuwe studiebeurs voor uitwisselingsstudenten uit het Caribische deel van het koninkrijk. Dat heeft minister Dijkgraaf afgesproken met de ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

News

Klimaatactivisten: hoger onderwijs moet duurzaam bankieren

Wetenschappers en studenten roepen universiteiten en hogescholen op om duurzaam te gaan bankieren. Hun huidige banken en verzekeraars handelen volgens hen niet in lijn met de klimaatafspraken van het Parijsakkoord.

 • EN
 • NL
News

Oversteek Hengelosestraat dit voorjaar gereed

Een ‘brede, pleinachtige oversteek’ moet de campus van de UT en het Business- en Sciencepark van Kennispark Twente beter met elkaar verbinden. Uiterlijk in mei moet de Hengelosestraat versmald zijn voor het autoverkeer, terwijl voetgangers en fietsers de ruimte krijgen om beter en massaler de oversteek te maken.

 • EN
 • NL
News

Crossing Hengelosestraat ready this Spring

A 'wide, square-like crossing' should connect the UT campus and the Business and Science Park of Kennispark Twente better. By May at the latest, the Hengelosestraat must be narrowed for car traffic, while pedestrians and cyclists will be given the space to make the crossing in a better and more collective manner.

Read more articles