News

Inbrekers slaan hun slag op de campus

De laatste tijd zijn er steeds meer inbraken op de campus, zo waarschuwt de politie Twente op social media. Het gaat vooral om de studentenwoningen. Wijkagent Peter Colijn adviseert om woningen goed af te sluiten en verdachte situaties meteen te melden.

News

‘More attention for Dutch in UT programs’

The new code of conduct for languages will give Dutch a stronger place in the UT programs, so expects Katja Hunfeld, head of the UT Language Center. ‘That is why we are expanding our offerings.’

News
Universiteit Twente op Zwarte Cross

College geven met een biertje erbij

Geen hersencellen afbreken, maar kweken. Dat gebeurde afgelopen weekend in de Universitent op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. UT-hoogleraren vertelden in jip-en-janneketaal over hun onderzoek. De 150 beschikbare plaatsen waren telkens ‘uitverkocht’. En niet omdat het regende.

News

Rokers bovenal verdeeld over rookvrije campus

Een eerste inventarisatie onder 154 rokende UT’ers over het nieuwe rookbeleid, levert gemengde reacties op. Ongeveer de helft vindt het een goede zaak en is van plan zich te gaan houden aan het nieuwe rookbeleid. De andere helft vindt het maar niks om te worden beperkt in hun vrijheid om te roken.

News

Subsidie voor drie Twentse organ-on-a-chip-projecten

Drie UT-projecten krijgen subsidie van de Topsector Life Sciences & Health voor ‘showcases’ die de mogelijkheden van een organ-on-a-chip laten zien. In totaal gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro dat verdeeld wordt over zeven Nederlandse projecten.

News

Minister wil subsidie Nuffic flink korten

Internationaliseringsorganisatie Nuffic krijgt naar verwachting fors minder subsidie van het ministerie van Onderwijs. De reputatie van Nederland als ‘internationaal georiënteerde kenniseconomie’ komt daarmee in het gedrang, aldus Nuffic.

News

Miljoen voor UT-project kustversterking

UT-hoogleraar Kathelijne Wijnberg krijgt ruim een miljoen euro van NWO en de Topsector Water voor haar onderzoek naar vitale zandige kustversterkingen. Haar project ReAShore is een van de vier onderzoeksprojecten binnen het programma ‘Living labs in the Dutch delta’.

News

Iedereen langs de ethische meetlat

Iedereen die onderzoek doet – van bachelorstudent tot hoogleraar – wordt vanaf komend collegejaar langs de ethische meetlat gelegd. Dat is het idee achter de nieuwe UT-brede Research Ethics Policy. Het doel: bewustwording creëren van de impact van onderzoek. Rector Thom Palstra legt uit waarom.

News

Investeerder voor Kennispark Twente

Vastgoedbedrijf Kadans Science Partner is door de gemeente Enschede en de UT geselecteerd als langetermijninvesteerder voor de ontwikkeling van Kennispark Twente.

News

‘Tentamenboete’ wordt legaal

Jarenlang werd het oogluikend toegestaan, maar straks krijgt de ‘tentamenboete’ voor studenten die zich te laat inschrijven alsnog een wettelijke basis. Voor maximaal twintig euro kunnen laatkomers een stoeltje in de tentamenzaal reserveren.

News

Plein Hogekamp ruim 3 ton duurder

De aanleg van het plein bij de Hogekamp kost ruim drie ton meer dan begroot. De extra kosten komen onder andere door de prijsstijging in de bouwsector. De UT vangt de extra uitgaven op binnen het gehele budget van haar Langetermijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH).

News

Dennis van Zijl nieuwe directeur dienst Finance

Dennis van Zijl is vanaf 1 november de nieuwe directeur van de dienst Finance. Hij is de opvolger van Petra Mulder, die in mei vertrok.

Read more articles