2,8 miljoen erbij voor kennisveiligheid universiteiten

De Tweede Kamer wil dat het ministerie van OCW in totaal 2,8 miljoen euro extra reserveert voor de verdere verbetering van kennisveiligheid bij universiteiten. Dat voorstel is vorige week aangenomen met een ruime Kamermeerderheid.

De universiteiten krijgen het speciale budget vanaf 2024 in drie jaar uitbetaald. Per instelling is er dan gemiddeld 67 duizend euro per jaar beschikbaar. Het extra budget is een idee van VVD, CDA en ChristenUnie.

Universiteiten moeten dreigingen serieus nemen, vindt VVD-Kamerlid Hatte van der Woude. ‘Alle faculteiten moeten beter afwegen welke samenwerkingen ze hebben en welke studenten ze aannemen. Daarvoor is in de eerste plaats veel meer deskundigheid nodig.’

Welke maatregelen universiteiten precies moeten nemen, laat ze in het midden. Elke individuele wetenschapper ondervragen over diens contacten met collega’s in het buitenland noemt ze ‘wat overdreven’.

Expertise

Signalen dat universiteiten tegen problemen aanlopen, zijn er al tijden. Eerder al besloot het kabinet om vanaf 2023 structureel 12 miljoen euro per jaar opzij te zetten voor kennisveiligheid. Daar komt straks dus eenmalig 2,8 miljoen bij.

Dat is hard nodig volgens Van der Woude. ‘Het nieuwe landelijke loket Kennisveiligheid wordt veel geraadpleegd, dus het is nog niet altijd duidelijk wat er met ‘grijze gevallen’ gedaan moet worden. Gelukkig worden instellingen zich steeds meer bewust van de risico’s. Samen met China kan je goed onderzoek doen naar porseleinen vazen, maar niet naar rakettechnologie.’

Dijkgraaf zei tijdens het begrotingsdebat op 24 november dat kennisveiligheid ‘een van de prioriteiten van het kabinet is’. Hij zou het extra geld in overleg met de universiteiten graag willen besteden aan ‘het aantrekken van het juiste personeel en de opbouw van expertise’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.