Lunchlezing over ‘DUO-hack’, rente en studieschuld

| Karl Schmidt

Een lunchcollege over een slimme studiefinancieringstruc trok dinsdagmiddag een bijna volle Waaier. Studenten Electrical Engineering Bart Schuurman en Friso van den Boom zetten een informatief college neer en gaven samen met Arno Dieteren van de Dienst Uitvoering Onderwijs het publiek een opfriscursus over studieschuld en het vastzetten van rentepercentages.

Photo by: Kasper Müller

DUO-medewerker Dieteren startte het college met een samenvatting van het terugbetalingsproces voor iedereen met een studieschuld. Volgens Dieteren tegenwoordig bijna iedere student. ‘Lenen hoort er nou eenmaal bij, zeker in deze tijden waar de kosten dusdanig hoog zijn en je uitwonend bent.’

Studenten die begonnen onder het basisbeurs-regime hebben vijftien jaar de tijd hun studieschuld af te lossen. Voor studenten uit het huidige leenstelsel is dat 35 jaar. Het aflossen gaat middels een maandtermijn dat aan hand van een reeks criteria wordt vastgesteld, vertelde Dieteren.

‘Naast schuldhoogte en toekomstig inkomen speelt nu ook het rentepercentage een beduidende rol', vervolgde hij. 'Dit rentepercentage is vanaf 1 januari komend jaar 0,46 procent en dat blijft zo gedurende heel 2023.’ De DUO-afgevaardigde gaf aan dat dit percentage in de daaropvolgende jaren voor verandering vatbaar is. ‘Geen mens weet hoe hoog de rente dan wordt.’

Stijgende lijn

Na de laatste slide van Dieteren nam UT-student Van den Boom het woord over, om verder in te gaan op het inmiddels beruchte rentepercentage. Als student elektrotechniek sprak hij met verrassend veel souplesse over de totstandkoming van deze paar procenten die ‘kunnen bepalen of je wel of niet duizenden euro’s meer moet terugbetalen'.

‘Studenten die niet vóór 1 januari 2023 hun studie afronden, of geen recht op StuFi meer hebben, kunnen niet rekenen op een blijvend rentepercentage van 0,46 procent', Legde Van den Boom uit. Hij beriep zich op de Wet Studiefinanciering 2000 en de algemene rentestijging in Nederland. Zou men vandaag de pijler nemen waarmee het huidige rentepercentage werd vastgesteld, komt men uit op ongeveer 2 procent, vertelde Van den Boom. ’Dit percentage kan nog veranderen, maar als ik naar de laatste aankondigingen van de Europese Centrale Bank kijk, neem ik als student in ieder geval een stijgende trendlijn waar.'

DUO-hack

Maar, studenten die bijna klaar zijn met studeren kunnen de verwachte aanhoudende stijging van het rentepercentage een halt toebrengen, voor de komende vijf jaar tenminste. 'Ook studenten die nog langer moeten, kunnen baat hebben bij het vastzetten van hun rente', zei Van den Boom. 'Het splitst je studieschuld namelijk op, waarbij je voor het eerste deel gedurende vijf jaar vanaf heden slechts 0,46 procent rente moet betalen.'

Haken en ogen

Of de DUO-hack zich echt uitbetaalt, is nog maar de vraag. Van den Boom wees uitdrukkelijk op haken en ogen van het trucje. ‘Nadelen zijn dat je een maand studiefinanciering moet missen, inclusief reisproduct.’ Hij voegde toe dat het voor studenten die bijna dertig zijn, riskant is hun studiefinanciering vroegtijdig stop te zetten omdat je dan ná je verjaardag ‘geen nieuwe kan aanvragen'. Met verontschuldigende blik van DUO-afgevaardigde Dieteren zei Van den Boom tot slot: 'Mocht je het willen doen, doe het dan op tijd, want DUO is soms traag in de verwerking. Je wil natuurlijk vermijden dat je de boodschappen in februari niet kan betalen.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.