DUWO komt Oekraïense en Russische studenten tegemoet

| HOP, Josefine van Enk

Studenten uit Oekraïne en Rusland kunnen op coulance rekenen van huisvester DUWO als ze moeite hebben met het betalen van de huur. Ze kunnen beroep doen op een betalingsregeling.

DUWO, een van de grootste studentenhuisvesters van Nederland, houdt er rekening mee dat studenten uit Oekraïne en Rusland vanwege de oorlog en de daarbij horende sancties moeite kunnen hebben met het overmaken van de huur. Ze bieden die studenten daarom een betalingsregeling aan om de 'eerste nood te lenigen'. 

De woningcorporatie wil daarnaast in gesprek met onderwijsinstellingen om te overleggen hoe het moet met studenten die aan het einde van het semester niet kunnen terugkeren naar huis. 

Extra huisvesting 

Samen met onderwijsinstellingen kijkt DUWO naar de huisvesting voor gevluchte studenten die in Nederland zijn beland en die hier mogelijk verder willen studeren. 'In overleg kan worden bekeken hoe met elkaar huisvesting kan worden geregeld, ofwel in de bestaande voorraad studentenhuisvesting, ofwel door extra huisvesting te creëren.'

Over die extra huisvesting is DUWO met gemeenten in gesprek. Ze willen snel tijdelijke woningen aan DUWO-locaties toevoegen om vluchtelingen op te vangen. 'Liefst met de mogelijkheid om die – na een tijdelijk gebruik door vluchtelingen – om te zetten in studenteneenheden.'

Het kabinet maakte vandaag bekend 15 duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te willen regelen. 'Daarbij moet u denken aan kantoorgebouwen of een enkele gevangenis', zei minister De Jonge tegen het AD. Om dat mogelijk te maken heeft het kabinet 75 miljoen euro uitgetrokken.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.