Hoger onderwijs wil meer grip op digitaal lesmateriaal

Hogescholen en universiteiten gaan meer samenwerken op het gebied van digitale leermaterialen. Zo willen ze onder meer de veiligheid en privacy van studenten en medewerkers bevorderen.

De instellingen hebben een ‘Verklaring nationale aanpak digitale en open leermaterialen’ opgesteld. Ze willen ‘regie voeren’ op het maken en inkopen van digitale leermaterialen en de datastromen die erbij horen.

De verklaring komt na jaren van kritiek op de invloed van grote techbedrijven in het hoger onderwijs. Cyberhoogleraren, activisten en medezeggenschappers hadden om zo’n stap gevraagd en ook de rectoren van de universiteiten spraken zich al eerder uit voor een gezamenlijke aanpak van het probleem.

De instellingen krijgen hulp van SURF, de ict-vereniging voor onderwijs en onderzoek. Huib de Jong, voormalig voorzitter van de Hogeschool van Amsterdam, neemt het voortouw. Volgens hem is deze stap ‘belangrijker dan ooit’.

Privacy

De hogeronderwijsinstellingen willen samen afspraken maken met commerciële aanbieders van leermaterialen over het gebruik van data en over de privacy van medewerkers en studenten. In het najaar staan er gesprekken met deze aanbieders gepland.

Ook werken ze aan een gezamenlijke infrastructuur voor leermaterialen, zodat ze die beter kunnen delen. Eerder waren zeventien bestuurders al betrokken bij een versnellingsplan voor ict in het hoger onderwijs en nu doet de rest dus ook mee.

De vraag is nog wel wie de open lesmaterialen gaat betalen. ‘Als we die kosten afwentelen op studenten, dan beperken we de toegankelijkheid van het onderwijs’, meent De Jong. ‘Maar om het zonder meer af te wentelen op de instellingen is niet mogelijk, want dat kunnen ze niet betalen.’ Hij wil erover praten met het ministerie van Onderwijs.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.