Buitenlandplannen? Download een Engelstalig uittreksel van je diploma

Wie in het buitenland wil gaan studeren of werken kan nu bij de Dienst Uitvoering Onderwijs een Engelstalig uittreksel van zijn of haar diploma downloaden.

Zo’n uittreksel is handig als een buitenlandse onderwijsinstelling of werkgever je diploma wil zien. Je kunt het downloaden in MijnDUO. Het digitale pdf-document bevat echtheidskenmerken en vermeldt onder meer door welke onderwijsinstelling het diploma is uitgegeven.

Mijn Diploma’s (voorheen het diplomaregister) van DUO bestaat sinds 2012 en bevat diploma’s vanaf 1996. Het wordt steeds vaker geraadpleegd: het aantal downloads is sinds 2019 bijna verdubbeld naar ruim 1,8 miljoen in 2021. Het gaat om uittreksels van diploma’s van vrijwel alle door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen, van voortgezet tot en met hoger onderwijs.

De uittreksels zijn een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen diplomafraude. Werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen sollicitanten en studiekiezers vragen om de echtheid van hun papieren diploma te bewijzen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.