Minister sust zorgen over online onderwijs

| HOP, Josefine van Enk

Wordt er wel genoeg fysiek lesgegeven nu dat eindelijk weer mag? Bezuinigingen mogen in elk geval geen reden zijn om online onderwijs te blijven geven, verzekert minister Van Engelshoven.

Minister Van Engelshoven.

Tijdens de coronapandemie had online onderwijs grote waarde, maar fysiek onderwijs moet volgens een meerderheid van de Kamer wel de norm blijven. Studenten zijn vaak ontevreden over de kwaliteit van onlineonderwijs, ze missen de interactie met medestudenten en hebben meer last van eenzaamheid en motivatieproblemen.

Uitzondering

Dat stond in de motie van de SP die de Kamer in juli aannam. Instellingen zouden alleen 'bij hoge uitzondering en met instemming van studenten en docenten' online onderwijs mogen geven. Daarmee reageerde een geschrokken Kamer op de plannen van een Rotterdamse mbo-instelling om ook na de crisis vol in te zetten op online onderwijs. Maar wordt er wel geluisterd naar die motie? Er bleken meer mbo-instellingen te zijn die dat van plan waren.

In antwoord op Kamervragen van de SP schrijft minister Van Engelshoven dat de instellingen het 'uitgangspunt van fysiek onderwijs breed onderschreven'. Maar ze houdt ook een slag om de arm: 'Ik hecht veel waarde aan de vrijheid van onderwijsteams om zelf te kunnen beslissen hoe zij het onderwijs inrichten.'

Verkeerde redenen

Wel belooft ze erop toe te zien dat er geen afstandsonderwijs wordt gegeven om 'verkeerde redenen', bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen. Voor de zomer vreesde de Kamer al dat sommige onderwijsbestuurders uit kostenoverwegingen permanent voor online onderwijs wilden kiezen.

Dan zijn er nog vragen over de kwetsbare of zieke studenten die juist baat hebben bij onderwijs op afstand. Kunnen zij wel online onderwijs blijven volgen? Dat laat de minister over aan de instellingen. Ze moeten 'met maatwerk en vanuit gezond verstand en wederzijds respect tot passende oplossingen komen'.

Toekomstplannen

Voor concrete lange-termijnplannen rond het online- en fysieke onderwijs is het volgens Van Engelshoven nog te vroeg. Bovendien wacht ze een evaluatie af van de coronamaatregelen en het gebruik van online onderwijs in het mbo en ho. In het voorjaar van 2022 worden die onderzoeksresultaten verwacht.

De minister zou deze week de degens kruisen over het online onderwijs, maar dat debat is uitgesteld.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.