Coronasteun studenten: D66 zet andere partijen voor het blok

Moet het ministerie van Onderwijs echt 149 miljoen euro bezuinigen om studenten in coronatijd langer reisrecht en studiefinanciering te geven? D66 wil dit voorkomen.

Photo by: Anna Avilova

Het nieuws wekt vorige week verontwaardiging bij politici, bestuurders en studenten: in de Voorjaarsnota staat een bezuiniging van 149 miljoen euro op het hoger onderwijs en mbo. Daarmee moet de coronasteun aan studenten worden betaald.

Die bezuiniging zal vanaf 2024 over een aantal jaren worden uitgesmeerd. Een toekomstig kabinet zou er een streep doorheen kunnen zetten, stond erbij.

Niet wachten

Maar Tweede Kamerleden van D66 willen niet wachten op dat toekomstige kabinet. Ze hebben een amendement ingediend om de bezuiniging te voorkomen. Ze willen dat de coronasteun aan studenten ten laste komt van het ‘saldo’, oftewel de staatskas, net zoals de steun aan ondernemers of het coronageld voor de land- en tuinbouwsector.

Het amendement (bij het wetsvoorstel dat de begroting wijzigt) dwingt andere partijen tot kleur bekennen: vinden ze het goed om op het hoger onderwijs te bezuinigen of willen ze dit liever voorkomen?

Verantwoording

Van die 149 miljoen zouden universiteiten de helft moeten betalen (ruim 75 miljoen euro). Het hbo stond voor ruim 48 miljoen ingeboekt en het mbo voor 25 miljoen. Het amendement zal op 17 juni worden besproken tijdens een verantwoordingsdebat met demissionair minister Ingrid van Engelshoven, eveneens van D66.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.