De ambities van TUCCR reiken ver

| Rense Kuipers

De UT is vanaf aanstaande vrijdag een nieuw onderzoekscentrum voor cyberveiligheid rijker: TUCCR. Het is een initiatief van hoogleraren Willem Jonker en Aiko Pras, die willen dat TUCCR via een publiek-private samenwerking tot de top van Nederland in zijn soort gaat behoren.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk
Archiefbeeld: hoogleraar Aiko Pras.

TUCCR staat voor Twente University Centre for Cybersecurity Research. Het initiatief zat al langer in de pijplijn, zegt Aiko Pras, hoogleraar Internet Security bij de faculteit EWI. ‘Een paar jaar geleden ontstond al meer en meer de wens om intern meer te gaan samenwerken. We zijn een kleine universiteit, we weten elkaar goed te vinden. Die korte lijntjes zitten in ons DNA.’

Jonker, deeltijdhoogleraar bij EWI en CEO bij EIT Digital, bracht het plan vervolgens in een versnelling, vertelt Pras ‘Hij inventariseerde niet alleen waar we onszelf sterk in vinden, maar ook: hoe kijkt de buitenwereld naar ons? Waarin kunnen wij tot de Nederlandse top behoren?’

Twee stromingen binnen de cybersecurity kwamen vervolgens naar boven: netwerksecurity en datasecurity. ‘Hierin voelen we ons thuis, dit zijn onze focusgebieden waarin we onze ambities kunnen waarmaken’, aldus Pras, die nadrukkelijk ook de connectie zoekt met de human touch. ‘We hebben hier de kans om een link te leggen tussen technisch en ethisch, juridisch, bedrijfskundig, psychologisch… En als het eenmaal begint te lopen, openen nog meer deuren. Zo zien we ook mooie kansen aan de hardere kant, bijvoorbeeld in de quantumauthenticatie.’

De ambities reiken ver. Organisatorisch moet TUCCR binnen drie jaar doorgroeien van één voltijdhoogleraar (Pras) en één deeltijdhoogleraar (Jonker) naar vier voltijdhoogleraren. Ook mikken de initiatiefnemers op het aannemen van tientallen promovendi en PDEngs en een verdubbeling van het aantal betrokken UD’s en UHD’s.

Digitaal openingsevenement

Het onderzoekscentrum wordt aanstaande vrijdagmiddag digitaal geopend. De organisatie verwacht ruim 250 deelnemers.

TUCCR moet het daarin vooral ook hebben van de samenwerking met het bedrijfsleven. Zo kwam het centrum mede tot stand dankzij partners als Thales, Cisco, SIDN en TNO. Die publiek-private samenwerking biedt kansen, aldus Pras. ‘We maken onderscheid in gold, silver en bronze partners. Een gold partner staat financieel garant voor een promovendus, silver voor een PDEng en bronze draagt op een andere manier financieel bij. Het gaat ons bovenal om de interactie. Uit acht op de tien promovendi krijg je prima proefschriften, maar het gaat vooral ook om de paar mensen die spin-offs genereren en samen met bedrijven impact genereren.’

Binnen Nederland en Europa moet TUCCR op de troepen vooruitlopen, legt Pras uit. ‘We hoeven en kunnen niet het epicentrum van cybersecurity zijn. Daar hebben we de middelen niet voor. Maar we kunnen wél op deelgebieden excelleren en een voorbeeld zijn. Landelijk komt er steeds meer aandacht en focus voor het gehele vakgebied. Dat mag ook wel gezien de recente aanvallen op NWO, de UvA, HvA en InHolland, die geven de urgentie nogmaals aan. Wij kunnen op deelgebieden een stap vooruitlopen op waar Nederland naartoe wil.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.