Wat wil Joe Biden met het hoger onderwijs?

Wat gaat er voor het Amerikaanse hoger onderwijs en onderzoek veranderen nu Joe Biden president van de Verenigde Staten wordt? Als het aan hem ligt, wordt studeren veel goedkoper.

Photo by: Wikimedia Commons

De democraat Joe Biden loopt zich warm voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Makkelijk zal hij het niet krijgen in het verdeelde land, waar politieke tegenstanders elkaar bij elke gelegenheid pootje lichten. Maar als Biden het inderdaad voor het zeggen krijgt, wat gebeurt er dan met het hoger onderwijs?

Schulden

Torenhoge studieschulden zijn heel normaal in de Verenigde Staten. De media spreken van een studieschuldencrisis. De gezamenlijke studieschuld is nu 1,6 biljoen dollar en de gemiddelde studieschuld is 32,7 duizend dollar. En sociale leenvoorwaarden als in Nederland kennen ze in Amerika niet.

Oud-studenten kunnen soms geen huis kopen of pensioen opbouwen, staat op Joe Bidens website met standpunten. ‘Of ze moeten aankloppen bij hun ouders en grootouders.’ Eén op de vijf Amerikanen met een studieschuld loopt achter met aflossen en velen van hen zijn zwart: er is een racial wealth gap, stelt Biden. Ook veel 40- en 50-jarige Amerikanen hebben hun studieschuld nog niet afbetaald.

Biden wil er iets aan doen, onder meer door malafide onderwijsinstellingen aan te pakken: die maken soms misbruik van studenten en laten hen met hoge schulden achter, terwijl ze slecht onderwijs bieden. Studenten hoeven hun schuld niet te betalen als ze misleid zijn, is een van Bidens beloftes.

Verder wil de aankomende president commerciële geldschieters aan banden leggen, zodat ze oud-studenten geen poot kunnen uitdraaien. En als iemand zijn schulden niet meer kan betalen en failliet gaat, dan vervalt wat Biden betreft de studieschuld bij zulke bedrijven.

Community college

En het hoger onderwijs zelf? Biden stort zich vooral op de community colleges, die de eerste stap in het vervolgonderwijs zijn. Het niveau is vergelijkbaar met mbo-4 of het tweejarige associate degree in Nederland. Zijn vrouw is ook docent aan zo’n college.

Biden wil dat Amerikanen zo’n programma kunnen volgen zonder een schuld op te bouwen. Als het aan hem ligt, betalen jongeren geen collegegeld meer voor twee jaar community college. Niet alleen jongeren, maar ook werkenden zouden ervoor in aanmerking moeten komen. Daarnaast denkt hij aan een nieuw (of verbeterd) beurzenprogramma.

Bachelor

Dan volgt de stap naar een bacheloropleiding. Kinderen uit families met een inkomen onder de 125 duizend dollar zouden geen collegegeld moeten betalen aan publieke universiteiten, vindt Biden. Dat voorstel heeft hij overgenomen van Bernie Sanders, een van de helden van de linkervleugel van de democratische partij. Het zou acht op de tien families helpen.

Met allerlei investeringen wil hij het onderwijs verbeteren en de kosten voor studenten omlaag brengen. Gelijke kansen voor minderheden staan hoog op zijn agenda, maar ook het bouwen van laboratoria en digitale infrastructuur voor goed onderwijs. Een subsidieprogramma voor private colleges en universities buiten de grote steden zou eveneens voor beter onderwijs moeten zorgen.

Wetenschap

Over masteronderwijs heeft Biden het niet, en ook promotietrajecten komen niet aan bod. De wetenschap krijgt geen eigen pagina op zijn website. Maar een groot verschil met zijn voorganger is dat hij klimaatverandering wil bestrijden. ‘Failure is not an option’, schrijft hij daarover. Biden wil de komende tien jaar 400 miljard dollar investeren in onderzoek en innovatie voor de ‘industrieën van de toekomst’.

Lukt het?

De vraag is wel wat er van alle mooie plannen terechtkomt. De Democratische Partij krijgt vermoedelijk wel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat is het voorlopig gelijkspel.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.