Jongeren naar het Catshuis voor gesprek met premier

Jeugdwerkeloosheid, online onderwijs, mentale druk… De jongeren van Coalitie-Y gaan vanmiddag in het Catshuis praten met premier Rutte, onderwijsminister Van Engelshoven en andere bewindslieden.

BNN-presentator Tim Hofman zit erbij. Ook vertegenwoordigers van de landelijke studentenorganisaties praten mee, samen met jongerenvakbonden, politieke jongerenpartijen, klimaatactivisten en ‘millennial-expert’ Talitha Muusse.

Toekomstige generaties

De coronacrisis heeft ‘drastische gevolgen’ voor jongeren, meent Coalitie-Y, alleen al voor het onderwijs en het inkomen. Daarom vraagt de coalitie ‘stevige maatregelen’.

Er moet een nationale aanpak van de jeugdwerkeloosheid komen, met speciale aandacht voor jongeren met een biculturele achtergrond of een arbeidsbeperking. Verder willen ze een wet die het welzijn van toekomstige generaties borgt.

Compensatie

Voor het hoger onderwijs bepleiten ze ‘waar mogelijk en noodzakelijk’ het hervatten van het fysieke onderwijs en verbetering van het online onderwijs. Daarnaast willen ze compensatie voor studievertraging en korting op de studieschuld van studenten die in de crisis extra moeten lenen.

Coalitie-Y is in februari 2019 opgericht op initiatief van de ChristenUnie-jongeren en krijgt politieke steun van de ChristenUnie, SP, PvdA, SGP, GroenLinks, Denk, Partij voor de Dieren en 50Plus.

Na de zomer staat al een volgend gesprek gepland, waarin onder meer het klimaat ter sprake zal komen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.