Onderwijs-innovatiebeurs voor twee UT’ers

| Redactie

UT’ers Rainer Harms en Marcus Pereira Pessôa krijgen allebei een Comenius Teaching Fellow-beurs ter waarde van 50 duizend euro. De beurs komt vanuit het NRO en het Ministerie van OCW en is bedoeld voor docenten om hun eigen onderwijs te innoveren en verbeteren.

Harms, universitair docent bij BMS-vakgroep NIKOS, richt zich op de combinatie van techniek en ondernemerschap. Voor een van zijn vakken, het Nanotechnology Design Project, is het creëren van die combinatie belangrijk. Hiervoor wil Harms samen met studenten ‘innovatieve leeractiviteiten’ ontwikkelen, ondersteund door een app.

Pereira Pessôa, werkzaam als universitair docent bij het ET-departement Design, Production and Management, richt zich op het fenomeen ‘just-in-time leren’. Hij wil problemen met traditioneel projectwerk in multidisciplinaire teams oplossen, door een combinatie van een rollenspel en just-in-time leren daarin te integreren.

Carrièrepad

De Comeniusbeurzen werden in 2015 in het leven geroepen, door de toenmalige onderwijsminister Jet Bussemaker. Met het Comenius-programma en -netwerk wil de overheid naast onderwijsinnovaties mogelijk maken ook excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen. Dat moet bijdragen aan meer gevarieerde carrières op hogescholen en universiteiten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.