DUO belt niet met Teheran over aanvullende beurs

DUO doet niet moeilijk als vluchtelingstudenten een aanvullende beurs aanvragen, verzekert minister Van Engelshoven. De dienst gaat heus niet het inkomen van hun ouders opvragen in de landen van herkomst.

Kan DUO in sommige gevallen misschien iets minder streng zijn als studenten een aanvullende beurs aanvragen, wilde de Tweede Kamer vandaag weten in een debat over de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Paul van Meenen (D66) vroeg zijn partijgenoot minister Van Engelshoven naar de situatie van vluchteling-studenten. Volgens hem probeert DUO het inkomen van hun ouders te achterhalen om te weten of ze inderdaad recht hebben op een aanvullende beurs.

Dus stel, iemand is gevlucht uit Iran en DUO gaat contact opnemen met Teheran om te informeren naar het inkomen van diens ouders... ‘Dat lijkt me ondoelmatig en onveilig’, zei Van Meenen.

Betreurenswaardig

Maar volgens de minister gebeurt dit helemaal niet. Ze wilde het graag rechtzetten. DUO gaat niet in het land van herkomst informatie zoeken over het inkomen van de ouders van deze ‘statushouders’, onderstreepte ze.

Echt niet? Van Meenen citeerde een rapport dat nog maar een paar maanden geleden naar de Kamer is gestuurd. Daar stond het toch echt in. Sterker nog, zulk gedoe bij de aanvraag zou de reden zijn dat het zo lang duurt voordat deze studenten een beurs krijgen toegekend.

Maar de minister bleef erbij. Ze noemde het ‘zeer betreurenswaardig’ dat die fout in dat rapport gemaakt is, maar het gebeurt echt niet. Deze studenten hoeven alleen maar te bewijzen dat ze ‘statushouder’ zijn.

Conflict

De Kamer vroeg ook naar studenten die een onoverkomelijk conflict hebben met hun ouders. Zij hebben eveneens recht op een aanvullende beurs. De situatie is al heftig genoeg, en dan moeten ze ook best veel bewijs aanleveren dat ze echt hebben gebroken met hun ouders.

Daar had Van Engelshoven alle begrip voor, maar aan de andere kant wil ze het niet te makkelijk maken om de ouderlijke bijdrage te weigeren. Er moet een check zijn om fraude te voorkomen.

En als een student bij pleegouders woont, wilde Lisa Westerveld van GroenLinks weten. Nu moeten pleegouders soms de portemonnee trekken voor hun pleegkind. Daar was de minister wel gevoelig voor. We moeten natuurlijk geen pleeggezinnen verliezen omdat studerende kinderen duur zijn, vatte ze het probleem samen. Ze beloofde te kijken wat er mogelijk is.

Veel klachten?

De afgelopen twee weken verzamelde de Landelijke Studentenvakbond meer dan honderd klachten over DUO. Is dat veel? De minister wilde alle klachten goed bekijken, maar ze vond het eigenlijk wel meevallen, als je bedenkt dat DUO jaarlijks 1,2 miljoen telefoontjes krijgt. Dat er weleens iets misgaat, is volgens haar onvermijdelijk. ‘Het blijft mensenwerk.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.