Kamer eist voortzetting experiment student-promovendi

| HOP, Inge Schouten

De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven een nieuwe aanvraagronde voor student-promovendi openstelt. Een motie van het CDA kreeg dinsdagmiddag brede steun.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Minister Van Engelshoven besloot vorig jaar om het experiment met student-promovendi niet te verlengen, omdat er te weinig universiteiten aan meededen. Dat de eerste tussenevaluatie nog niet eens had plaatsgevonden, deed er volgens haar niet toe.

Het CDA en de VVD tekenden meerdere malen bezwaar aan, maar de minister liet zich niet op andere gedachten brengen. Vorige week dienden ze met steun van PVV en SGP uiteindelijk een motie in om het experiment toch voort te zetten. Na de eindevaluatie kan er volgens de partijen pas iets zinnigs worden gezegd over de toekomst ervan. De minister bleef bij haar besluit en ontraadde de motie.

Vertrouwen

De Kamer wil nu toch dat universiteiten nog een kans krijgen om student-promovendi te werven. Of Van Engelshoven de motie gaat uitvoeren is de vraag. CDA-Kamerlid Van der Molen leek er weinig vertrouwen in te hebben. Na de stemming liep hij onmiddellijk naar de microfoon en vroeg hij de minister hoe ze de motie gaat uitvoeren. Binnen twee weken verwacht hij haar antwoord.

De discussie over het experiment met student-promovendi loopt al jaren. De proef startte uiteindelijk in 2016 en bood plaats aan tweeduizend student-promovendi, die niet in dienst zijn van de universiteit maar een beurs krijgen. Alleen de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit hadden interesse.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.