Studenten helpen politie bij opsporing drugsafval

| Leon Holweg

Zes UT-studenten helpen de politie in de zoektocht naar drugsafval. Van de provincie Overijssel ontvangen ze data over het dumpen van restanten van synthetische drugs. Die bestuderen ze om patronen te ontdekken voor preventie en handhaving in de toekomst.

De studenten maken voor het onderzoek gebruik van publiekelijk toegankelijke bronnen zoals het Nationaal Register en Kadaster. ‘Maar ze krijgen ook vertrouwelijke data aangeleverd van de politie’, vertelt Maya van den Berg, projectmanager DesignLab. ‘Het is de bedoeling dat de studenten in het zes weken durende project proberen patronen ontdekken in het drugsafvalprobleem in deze provincie.’

Ze vormen twee teams met elk een eigen focus. De ene groep richt zich op de data en in hoeverre verschillende databronnen nieuwe inzichten opleveren bij het in kaart brengen van de vindplaatsen van drugsafval. Het andere team houdt zich bezig met andere data, namelijk de meer kwalitatieve, en bepaalt hoe de politie vindplaatsen lokaliseert en hoe ze daarbij zoekt naar patronen. Een voorbeeld van een databron is het Geoportaal op de site van Provincie Overijseel. Hier staan kaarten (PDF's) en ruimtelijke GIS bestanden (Geografisch Informatiesysteem).

‘De politie geeft ons inzicht in hun manier van denken’

UT-masterstudent Interaction Technology Stefan Paun (23): ‘We proberen verbanden te leggen op basis van de data. Soms leggen wij een verband die de politie niet zo gauw legt, omdat wij als studenten een andere belevingswereld hebben. De politie ondersteunt ons door inzicht te geven in hun manier van denken. Zij verplaatsen zich heel erg in de gedachtegang van de drugscriminelen. Welke verlaten boerderij is geschikt voor drugsproductie? Ze kiezen vaak voor plekken in de buurt van onverharde wegen, die moeilijk te vinden zijn. In welk kanaal kan ik het afval dumpen? Welke parkeergarage is geschikt om mijn busje met drugsafval achter te laten? Deze gedachtegang nemen wij van ze over.’

Drugsprobleem

Wat Paun opvalt, is dat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde drugs wordt geëxporteerd naar het buitenland. ‘Maar dat valt buiten onze ‘scope’. Wij focussen ons puur op de dump en het productieproces van drugs. Voordat ik aan dit project begon, had ik geen idee hoe het er in de drugswereld aan toe ging. Zeker in Nederland niet. Zelf kom ik uit Roemenië. Ik verbaasde me ontzettend over de grootte van het drugsprobleem in Nederland.’

Verdeling

‘We komen twee keer in de week samen en bespreken hoe we de taken verdelen. We hebben allemaal onze eigen bekwaamheden en interesses. Eigenlijk komt het erop neer dat iedereen binnen het team doet waar hij of zij het meest in geïnteresseerd is.’

Students help police with locating drug dump locations

Six UT-students are involved in a project with DesignLab in which they help Provincie Overijssel locate drug dumping and -production sites. The province and the police provide the students of data which they use to make connections. The project lasts six weeks and already four weeks have passed.