Promoveren en doceren met zesjarig contract

| Rik Visschedijk

Zes jaar doen over de promotie en daarbij voor de klas staan en het basiskwalificatie onderwijs-certificaat (BKO) halen. De faculteit EWI begint met een pilot met deze PhD-contracten die mogelijk zijn sinds het nieuwe cao-akkoord.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Six years for PhD and education

A six year contract to complete the PhD dissertation, combined with education and obtaining the basic qualification education certificate (BKO). The EEMCS faculty is starting a pilot with these PhD contracts that have been possible since the new collective employment agreement.

De faculteitsraad van EWI adviseerde onlangs positief op het voorstel van het faculteitsbestuur. De raad denkt dat zowel de faculteit als de PhD-kandidaat garen spint bij een langer promotietraject. Die mening is Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School, ook toegedaan. ‘Ik denk dat het heel nuttig kan zijn. Het is een mooie manier voor jonge onderzoekers om het docentschap te verkennen.’

Voor de UT is dit langere promotietraject ook goed, denkt Van Dijk. ‘Er is flink wat werkdruk bij docenten, met deze junioren ondervang je dat voor een deel. Maar belangrijker vind ik dat de PhD’s een betere balans kunnen vinden. In hun tijd als PhD horen ze maximaal twintig procent van de tijd aan onderwijs te besteden, maar daar gaan ze vaak overheen. Hopelijk is dit zesjarige contract goed tegen de werkdruk bij promovendi.’

Volgens Van Dijk gaat het vooralsnog om een pilot op kleine schaal met maximaal een plek of vijf bij EWI.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.