Studievoorschot blijft zo heten

Het kabinet gaat de term ‘studievoorschot’ niet afschaffen. De Tweede Kamer heeft zojuist voor de tweede keer over het voorstel van CDA en SP gestemd, maar opnieuw werd het ‘gelijkspel’.

Photo by: Arjan Reef

CDA en SP hebben zich altijd verzet tegen het afschaffen van de basisbeurs en houden ook helemaal niet van de naam die het nieuwe leenstelsel heeft meegekregen: het ‘studievoorschot’. Zullen we die naam afschaffen, opperden ze in het debat over de onderwijsbegroting.

Misleidend

De term is volgens hen misleidend en zou een te rooskleurig beeld geven. Het gaat immers niet om een voorschot, redeneerden ze, maar om een lening. Maar minister Van Engelshoven ziet geen reden om de naam van de wet te veranderen. In de voorlichting aan studenten spreekt de Dienst Uitvoering Onderwijs nu ook consequent over een lening, in de hoop dat studenten zich niet onbezonnen in de schulden steken.

Van Engelshoven is van D66, één van de vier partijen die samen de basisbeurs hebben afgeschaft en de naam studievoorschot hebben verzonnen. De andere partijen zijn VVD, PvdA en GroenLinks.

Het scheelde weinig of de naam zou worden geschrapt. Vorige week staakten de stemmen en vandaag kwam de Tweede Kamer op 73 tegen 73 uit. Opnieuw gelijkspel, dus de motie is verworpen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.