Stages hoger onderwijs: discriminatie neemt af

Minister Van Engelshoven trok gisteren fel van leer tegen de achterstelling van allochtone mbo-stagiairs. In het hoger onderwijs zijn er wat lichtpuntjes: minder stagiairs voelen zich dit jaar gediscrimineerd.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt de minister het ontoelaatbaar dat mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld vaker moeten solliciteren voor een stage dan autochtone studenten. ‘Zeker gezien de huidige tekorten op de arbeidsmarkt, is het voor mij onbegrijpelijk dat werkgevers bepaalde groepen jongeren de kans op een stageplaats op voorhand ontzeggen.’

Meldpunt

Van Engelshoven kondigt trainingen voor bedrijven aan, en bezoeken waarbij studenten en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Verder wil ze meer bekendheid geven aan het Meldpunt Stagediscriminatie.

In haar brief gebruikt de minister cijfers uit 2017, die alleen over mbo-stagiairs gaan. Deze week verscheen ook de Nationale Stagemonitor 2018, een jaarlijks onderzoek van het StudentenBureau, dat studenten aan een stageplaats of bijbaan helpt.

Van de tweeduizend geënquêteerde hbo- en wo-studenten ondervond dit jaar 13 procent discriminatie tijdens de stage, aanzienlijk minder dan de 19 procent in 2017. Niet alleen allochtonen hebben er last van, maar ook vrouwen, gehandicapten en stagiairs met een andere seksuele geaardheid. De discriminatie tijdens het solliciteren lijkt eveneens licht afgenomen.

Krapte

Een ander lichtpuntje in de monitor is de stijging van de maandelijkse stagevergoeding, van gemiddeld 293 euro per maand vorig jaar naar 317 euro nu. Het verschil in de vergoeding van autochtone en allochtone stagiairs is bovendien kleiner geworden.

Een woordvoerder van het StudentenBureau vermoedt dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in dit opzicht een positief effect heeft. Werkgevers moeten hun beste beentje voorzetten om aan personeel te komen. ‘Als ze vroeger uit meerdere sollicitatiebrieven konden kiezen, hebben ze er nu soms maar één op hun bureau liggen.’

Ze is nog even in de cijfers gedoken. Met name in de ict-sector is de ervaren discriminatie flink afgenomen: van 16,4 in 2017 naar 6,5 procent nu. En bij techniek van 15,1 naar 9,2 procent.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.