Minister: voor universiteit geldt ‘openbaar, tenzij’

| Rik Visschedijk

Transparantie bij universiteiten is van groot belang, schrijft minister van Engelshoven (OCW) in antwoord op Kamervragen van SP’er Frank Futselaar. ‘Hierbij hoort dat informatie gedeeld wordt vanuit het ‘openbaar, tenzij’ principe.

Photo by: Arjan Reef

Deze schriftelijke toelichting ligt in lijn met de eerdere uitspraken van de minister tegen het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Aanleiding is de open brief van deze redactie. De strekking van die brief: journalistiek kan niet zonder toegang tot rapportages en beleidsdocumenten. Daarbij is er op de UT steeds meer de neiging om overleggen achter gesloten deuren te houden, zodat alleen een kleine inner circle weet wat er speelt, stelt deze redactie. Kamerlid Frank Futselaar stuurde naar aanleiding van de brief schriftelijke vragen aan de minister.

Goed uitleggen

De minister geeft aan dat de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen voor de informatieverstrekking aan de medezeggenschap in het leven is geroepen. Verder is de Wet openbaarheid bestuur van toepassing. ‘Inperking van transparantie moet een instelling dus goed kunnen uitleggen, als bijvoorbeeld beleidsdocumenten of rapportages niet openbaar worden gemaakt’, schrijft de minister.

Maar handhaven of specifieke spelregels opstellen wil ze niet. ‘Ik vind dat binnen instellingen zelf het gesprek moet worden gevoerd over transparantie en de kaders van vertrouwelijkheid.’