Kamervragen over transparantie universiteiten

| Rik Visschedijk

Is minister Van Engelshoven (OCW) bereid om duidelijke spelregels op te stellen voor transparantie bij universiteiten? Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP) wil dat weten van de minister en stelt Kamervragen. Aanleiding is de open brief van deze redactie.

Futselaar diende dinsdag schriftelijke Kamervragen in die minister Van Engelshoven moet beantwoorden. Hij vraagt om een reactie op het artikel ‘Open brief aan minister: bestuurders maken alles maar vertrouwelijk’. Het Kamerlid wil weten of de minister het belangrijk vindt dat ‘kritische media’ als universiteitskranten toegang hebben tot beleidsdocumenten en rapportages en of ze weet hoe vaak documenten en vergaderingen als vertrouwelijk worden aangemerkt. Is ze bereid om de gevraagde spelregels tussen bestuur en journalistiek aan te geven?

Het Hoger Onderwijs Persbureau, waar deze redactie bij is aangesloten, maakte daags na de publicatie van de open brief een rondgang langs betrokken partijen. Dat artikel, waarin ook het Landelijk Overleg Fracties (een netwerk van de universitaire medezeggenschap) steunt uitspreekt voor de oproep tot transparantie, werd door verschillende universiteitsmedia geplaatst.