Kamer wil beste opleidingen in de schijnwerper houden

| HOP, Irene Schoenmacker

Sommige opleidingen steken boven het maaiveld uit. Dat moet op de een of andere manier zichtbaar blijven, staat in een VVD-motie die gisteren in de Tweede Kamer is aangenomen.

Photo by: Flickr Creative Commons | JvL

Tot ergernis van de VVD gaan de oordelen ‘goed’ en ‘excellent’ verdwijnen in de opleidingsbeoordelingen van onderwijskeurmeester NVAO. Daar zorgde de SGP voor met een amendement dat vorige week al brede steun kreeg en vandaag inderdaad is aangenomen.

Het is gewoon geen overheidstaak om te zeggen of een opleiding excellent is, vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. De overheid moet alleen kijken of opleidingen aan de wettelijke eisen voldoen.

Zes of negen

VVD-Kamerlid Judith Tielen ziet het anders. Sommige opleidingen zijn nu eenmaal een zes, of een negen. Waarom kunnen we het beestje niet gewoon bij zijn naam noemen? Met haar motie wilde ze redden wat er te redden valt.

In de komende maanden moet de regering met een alternatief voor de gedifferentieerde oordelen komen, staat in de motie, ‘waarin ook excellentie tot uitdrukking komt’. Een meerderheid van de Tweede Kamer is daar wel voor te porren, bleek uit de stemmingen vandaag – al stemde onder meer de SGP tegen.

Kleur

Het is afwachten hoe dit alternatief eruit gaat zien. In het debat van vorige week opperde minister Van Engelshoven dat de oordelen van keurmeester NVAO misschien toegankelijker gemaakt kunnen worden. Die oordelen bevatten immers ‘een zekere kleur’, stelde de minister. ‘Panels benoemen bijvoorbeeld de sterke en zwakke punten van de opleiding. Daar hebben we geen apart predicaat voor nodig.’ Verder dan dat wilde ze niet gaan, zei ze tegen de Kamer.

De excellente opleidingen zelf en makers van de Keuzegids zeiden vorige week dat ze het jammer vinden als het onderscheid tussen opleidingen helemaal verdwijnt in de oordelen van de NVAO. ‘De accreditatie is bedoeld om een kwaliteitscultuur bij opleidingen aan te moedigen’, zei Keuzegidsdirecteur Frank Steenkamp. ‘Dan is het wel vreemd als je bij al die honderden opleidingen alleen maar een paar wrakken van de weg haalt en helemaal niet meer aangeeft wie er boven het maaiveld uitsteekt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.