RUG herziet plannen voor campus in Yantai

Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen gooit de handdoek in de ring. De universiteit gaat geen volledige opleidingen verzorgen in het Chinese Yantai.

Maandag werd bekend dat de Groningse universiteitsraad een ultimatum heeft gesteld: het bestuur moet stoppen met de plannen voor een campus in China.

In Yantai wilde de RUG een campus openen waar studenten hele opleidingen zouden kunnen volgen. Een nieuwe wet maakt erkenning van zulke Nederlandse opleidingen in het buitenland mogelijk, maar de RUG gaat er dus toch geen gebruik van maken.

Andere vormen van samenwerking

De buitenlandplannen gaan niet helemaal overboord. ‘Samen met de faculteiten en opleidingen onderzoeken we de komende tijd welke andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn’, zegt collegevoorzitter Sibrand Poppema.

Het bestuur benadrukt hoe belangrijk internationalisering is. ‘De RUG werkt al decennia lang samen op het gebied van onderwijs en onderzoek met internationale universiteiten, onder andere in China. Dat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de positie die de RUG heeft ingenomen in de mondiale academische wereld.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.