‘Kwaliteitsafspraken niet vrijblijvend’

| HOP, Matthijs van Schie

Universiteiten en hogescholen mogen straks zelf bepalen aan welke eisen ze moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de miljoenen van het leenstelsel. Maar er zit wel een grens aan die vrijheid, waarschuwen de regeringspartijen.

Universiteitenkoepel VSNU en de Vereniging Hogescholen hadden de onderwijswoordvoerders van de regeringspartijen in Den Haag uitgenodigd voor een ‘open gesprek’ over het nieuwe regeerakkoord met studenten, bestuurders en andere belanghebbenden. Kamerleden Harry van der Molen (CDA), Paul van Meenen (D66) en Roald van der Linde (VVD) schoven aan, Eppo Bruins van de ChristenUnie was verhinderd.

Het drietal bleek vooral blij met de plannen voor nieuwe kwaliteitsafspraken. Instellingen mogen straks, samen met studenten en werkveld, zelf bepalen welke doelstellingen ze moeten halen om het geld te mogen ontvangen dat vrijvalt nu de basisbeurs is afgeschaft.

Presteren

Maar vrijblijvend wordt het allemaal niet, stelde D66-Kamerlid Van Meenen: ‘Het is een heel ingewikkelde vraag hoe je zoveel mogelijk vertrouwen geeft, zonder dat instellingen hun ambities heel laag houden of zeggen: ‘mooi dat extra geld, nu spreken we eigenlijk niks af’.’ Het is verder aan minister Van Engelshoven om te bepalen wat er moet gebeuren als doelstellingen niet worden gehaald, zeiden de drie heren in koor.

Bestuurslid Bob van Soolingen van het Interstedelijk Studenten Overleg wees op het belang van afspraken over kleinschaliger onderwijs en meer docenten. Dat lijkt geen overbodige luxe, gezien de toenemende werkdruk en de acties daartegen.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg legde de nadruk liever op de onderzoeksprestaties van de Nederlandse universiteiten. ‘Nederland doet het geweldig qua onderzoek’, verwees hij naar het bericht dat de Nederlandse wetenschap de efficiëntste ter wereld is. ‘Maar wie zegt dat dat over vijftien à twintig jaar nog zo is?’

Wetenschappers zijn steeds meer tijd kwijt aan onderwijs, meent ook VVD-Kamerlid Van der Linde. ‘Ze moeten meer lucht krijgen voor fundamenteel, grensverleggend onderzoek. Hopelijk helpen de vierhonderd miljoen die het kabinet extra in onderzoek wil investeren.’

Extra docenten

Maar PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul en bestuurslid Marten van der Meulen van het Promovendi Netwerk Nederland vroegen of er dan niet beter direct geïnvesteerd kan worden in extra docenten.

Dat geld komt er heus wel, suste Van Meenen van D66. ‘Het staat niet in het regeerakkoord, maar de opbrengst van het leenstelsel zit eraan te komen. Daarmee kunnen meer docenten worden aangesteld.’ En ook Van der Linde verzekerde dat onderwijs ‘waanzinnig belangrijk’ is.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.