Meer vrouwelijke KNAW-leden, maar inhaalslag blijft uit

| HOP, Irene Schoenmacker

De KNAW heeft vandaag 26 nieuwe leden gekozen, onder wie UT-hoogleraren Suzanne Hulscher en Bram Nauta. Normaal gesproken kiest de Akademie, die ruim vijfhonderd leden telt, elk jaar zestien nieuwkomers, maar dit jaar hield ze een extra ronde voor tien vrouwelijke wetenschappers.

Het is namelijk precies honderd jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar Johanna Westerdijk haar oratie hield. Op de lijst staan nu dertien vrouwen. Dat betekent dat er in de ‘normale’ ronde slechts drie vrouwen geselecteerd zijn, tegenover dertien mannen. ‘Dat is inderdaad relatief weinig’, erkent een woordvoerder. ‘Twee jaar geleden bijvoorbeeld hadden we in de reguliere ronde gelijke aantallen mannen en vrouwen.’

Westerdijkeffect?

Universiteiten en organisaties als het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren kunnen nominaties doorgeven. Voor de extra ronde werd dat ook massaal gedaan, zegt de woordvoerder, maar waarom het aantal vrouwelijke wetenschappers in de reguliere ronde achterbleef, is onduidelijk.

Eerder zei KNAW-president José van Dijck in een reactie dat er met deze extra verkiezingsronde ‘geen concessies’ gedaan werden aan de wetenschappelijke kwaliteit. ‘Er zijn genoeg excellente vrouwelijke wetenschappers. Dat willen we op deze manier benadrukken.’

Geen onderscheid

Welke tien vrouwelijke leden via de extra ronde zijn benoemd, wil de KNAW niet zeggen. Ze wil geen onderscheid maken tussen de leden, die volgens ‘precies dezelfde criteria’ zijn geselecteerd.

Vanaf deze maand kunnen de nominaties voor volgend jaar worden doorgegeven. Ook dan is er een extra ‘Westerdijkronde’, ditmaal voor zes vrouwelijke leden. De KNAW hoopt dat er in de reguliere ronde weer meer vrouwen worden voorgedragen.

Op de website van de KNAW zijn de zesentwintig nieuwe leden te vinden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.