Bootcamp voor PhD-studenten

| Rense Kuipers

De UT start komende maand met een cursus voor PhD-studenten, om ze de basisprincipes van lesgeven te leren. Deze ‘Bootcamp taste of teaching’ is een initiatief van het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT), in samenwerking met de Twente Graduate School en het Centre for Training and Development.

Aanleiding voor de cursus is onder andere een onderzoek dat vorig jaar verscheen, waaruit bleek dat 35 procent van de ondervraagden onvoorbereid voor de klas stond. Minister Bussemaker ondernam vervolgens actie, evenals de Twente Graduate School.

Stimulans

‘Alles bij elkaar was een stimulans om hiermee bezig te gaan’, zegt CELT-coördinator docentprofessionalisering Marije Hahnen-Florijn. ‘Het is dan wel een basiscursus, maar de achterliggende gedachte is groter.’

De basiscursus duurt drie dagen, met een paar maanden daarna een reflectiemoment. In de tussentijd krijgen deelnemers ‘huiswerk’ mee. Hahnen-Florijn: ‘We werken aan reële onderwijsvraagstukken. Je wil niet zomaar PhD’s voor de leeuwen gooien, als ze net beginnen, weinig leeftijdsverschil hebben met studenten en nauwelijks basiskennis hebben over lesgeven.’

Flexibele BKO

Saillant is dat deelnemers als experiment ook alvast kunnen beginnen aan een onderdeel van het Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)-traject. Dat experiment wordt ook buiten de UT met interesse gevolgd, weet Hahnen-Florijn. ‘Collega-coördinatoren zetten bijvoorbeeld vraagtekens bij de aansluiting tussen de BKO en deze doelgroep, PhD’s. Je wordt als PhD immers beoordeeld als een echte BKO-docent. Als je het goed doet, mag je het betreffende onderdeel alvast verzilveren tot je later in een volledig BKO-traject instroomt.’

Volgens Hahnen-Florijn is hier geen ontkomen aan. ‘We merken meer en meer dat de praktijk begint te vragen om een flexibelere BKO. Promovendi vullen voor een groot deel de BKO-cursussen die we reeds aanbieden voor docenten. Je komt er niet onderuit om te experimenteren met flexibilisering van het BKO.’


De ‘Bootcamp taste of teaching’ start op 15 mei. Inmiddels hebben al 21 PhD-studenten zich hiervoor aangemeld.