Wereldwijd meer vrouwelijke wetenschappers

| HOP, Irene Schoenmacker

Het aantal vrouwelijke wetenschappers is wereldwijd toegenomen. Ze zijn nog altijd in de minderheid, maar het verschil met mannen wordt in de loop der jaren steeds kleiner.

Dit concluderen de onderzoekers van uitgeverij Elsevier (niet te verwarren met het Nederlandse weekblad) na een internationale vergelijking, van onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada en Brazilië.

Verschil

In de periode 1996 – 2000 had alleen Portugal meer dan veertig procent vrouwelijke wetenschappers en daarbij liet het andere Europese landen en de Verenigde Staten achter zich. Tussen 2011 en 2015 bereikten al negen van de twaalf onderzochte gebieden dit percentage. Alleen Chili, Mexico en Japan halen dit nog steeds niet.

Wel is er verschil tussen de onderzoeksgebieden. In de gezondheidswetenschappen domineren de vrouwen, in de natuurwetenschappen zijn daarentegen veel mannen te vinden. Opvallend is dat vrouwen minder publiceren dan mannen, maar dat hun papers net zo vaak geciteerd of gedownload worden.

Solisten

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen grotere solisten zijn: ze werken minder vaak samen dan mannen, zowel op internationaal vlak of met collega’s uit andere vakgebieden. Wel doen ze vaker interdisciplinair onderzoek dan mannen.

‘Er zit vooruitgang in het aantal vrouwen in de wetenschap, zij het stapsgewijs en onregelmatig', aldus Holly Falk-Krzesinski, vice-president van Elsevier. Volgens haar werpen alle campagnes om meer vrouwen in de wetenschap te krijgen, eindelijk hun vruchten af, ook op het gebied van technologie, wiskunde en techniek.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.