Nog altijd 40 miljoen aan boetes ov-kaart

| HOP, Matthijs van Schie

Er worden nog steeds veel boetes uitgedeeld aan (voormalige) studenten die hun ov-kaart niet hebben stopgezet. Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs ging het in 2016 om een totaalbedrag van ruim veertig miljoen euro.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het blijft wachten op het ei van Columbus: de ov-studentenkaart automatisch stopzetten als studenten er geen recht meer op hebben, is nog steeds niet mogelijk. En dus moeten er boetes worden opgelegd. De vervoersbedrijven hebben vorig jaar 31,5 miljoen euro ontvangen 'als compensatie voor gederfde inkomsten', meldt DUO. De overige negen miljoen moet nog worden geïnd.

Veel studenten die de boete ontvangen, zijn vooral laks of onoplettend in plaats van kwaadwillend. Soms reizen ze niet eens met hun kaart en toch moeten ze een boete betalen.

Het totale boetebedrag is wel wat gedaald ten opzichte van 2015, toen de boetes bij elkaar 45 miljoen euro bedroegen. In 2014 ging het zelfs om 52,6 miljoen euro. Het aantal uitgedeelde boetes daalt ook, maar het zijn er nog altijd bijna 55 duizend.

De Tweede Kamer wil dat (voormalige) studenten alleen een boete krijgen als ze hun verlopen ov-studentenkaart daadwerkelijk gebruiken. Bovendien moeten ze duidelijker te horen krijgen dat er een boete dreigt.

In 2018 wordt de boete in de eerste twee maanden lager dan nu: geen 97 euro per halve maand, maar 75 euro. Daarna gaat de boete omhoog naar 150 euro per halve maand om misbruik van de kaart te bestrijden. Voor de echte kwaadwillende (oud-)studenten weegt de boete dan niet meer op tegen een legaal treinabonnement.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.