Bijna mogen studiepunten weer vervallen

Binnenkort mogen opleidingen weer studiepunten van trage studenten afnemen. Zonder verdere omhaal is de Tweede Kamer daar gisteren mee akkoord gegaan. Door een foutje mocht het tijdelijk niet.

Sommige studenten doen zo lang over hun studie dat hun kennis verouderd raakt. Dan mogen opleidingen oude tentamenresultaten laten vervallen, vindt de Tweede Kamer. Studenten moeten hun kennis eerst opvijzelen voor ze mogen afstuderen. Denk vooral aan opleidingen in de ict of de medische wetenschappen.

Dat stond al in de wet, maar veel opleidingen gebruikten die bepaling als stok achter de deur om studenten tot spoed te manen: opschieten, anders pakken we je punten af! Het had weinig met verouderde kennis te maken.

Doorn in het oog

Minister Bussemaker vond het prima, maar zulke rendementsoverwegingen waren een meerderheid van de Tweede Kamer een doorn in het oog. SP en PvdA wilden er een einde aan maken en dienden een amendement in dat de zaak moest verhelderen.

Toen ging het even mis. Er stond iets onhandigs in het amendement, waarop de Eerste Kamer aan de bel trok en het amendement tegenhield. Het moest worden aangepast, zeiden de senatoren. Maar toen was de oude wetstekst al geschrapt.

En zo ontstond er een maas in de wet, ontdekte onderwijsdeskundige Peter Kwikkers. Studiepunten mogen sinds 1 januari helemaal niet meer vervallen. Althans, volgens de letter van de wet.

Het was maar een foutje, reageerde het kabinet geprikkeld, en we gaan het zo snel mogelijk repareren. In de tussentijd moeten opleidingen doen alsof er niets veranderd is en gewoon studiepunten laten vervallen als dat nodig is.

Handicap

De reparatie staat in een wet die gisteren met brede steun van de Tweede Kamer is aanvaard.

Hogescholen en universiteiten mogen de geldigheidsduur van tentamens alleen beperken als de getoetste kennis en vaardigheden aantoonbaar zijn verouderd, staat erin. Bovendien moeten opleidingen rekening houden met bijzondere omstandigheden als een handicap of een topsportcarrière.

Als er inderdaad sprake is van verzachtende omstandigheden, dan heeft de student misschien al een aanvraag ingediend bij het ‘profileringsfonds’ van de opleiding. Mocht deze student financiële steun hebben gekregen om bijvoorbeeld een jaar studievertraging te compenseren, dan blijven de tentamencijfers ook ministens een jaar langer geldig.

Het is wellicht wat eigenaardig om de houdbaarheid van tentamenuitslagen deels te laten afhangen van het aanvragen – en toegekend krijgen – van een beurs uit het profileringsfonds. Maar er moet heel wat gebeuren willen de senatoren de regeling opnieuw tegenhouden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.