Voorlopig geen verhoging ov-boete

| HOP, Irene Schoenmacker

Minister Bussemaker gaat de boete voor misbruik van de ov-studentenkaart voorlopig niet verhogen. Ze kan de eisen van de Tweede Kamer niet op tijd inwilligen.

Eind december stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van CDA en VVD om de boete voor studenten die hun ov-kaart niet op tijd inleveren, vanaf volgend jaar te verhogen naar 150 euro per twee weken. Dit om misbruik van de kaart tegen te gaan.

Maar de Kamer stemde ook in met een motie van D66, om alleen studenten te beboeten die bewust frauderen. Dat kan nu alleen nog niet: uit privacyoverwegingen mag de Dienst Uitvoering Onderwijs de reisgegevens van studenten niet inzien. Daarvoor moet eerst de wet studiefinanciering gewijzigd worden.

Informatie

Volgens minister Bussemaker lukt dit niet voor 1 januari 2018. Ze kan evenmin garanderen dat het stopzetten ov-kaart voor die tijd gemakkelijker is gemaakt. Bovendien herhaalt ze dat eerst de informatie aan studenten moet worden verbeterd, voordat de boetes omhoog kunnen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is blij met de beslissing van de minister. ‘Minister Bussemaker kiest de kant van de student en verzet zich tegen het bestoken van studenten met een verhoogde OV-boete’, reageert voorzitter Jan Sinnige. ‘Zonder fatsoenlijke informatievoorziening, leg je geen boetes op. Dat moet de rechterkant van de Tweede Kamer nu ook eens gaan beseffen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.