PvdA: stemming ov-boete ‘een rommeltje’

| HOP, Irene Schoenmacker

Een Kamermeerderheid wil dat de ov-boete voor studenten die hun kaart niet tijd op inleveren, flink omhoog gaat per 1 januari 2018. Maar wat gebeurt er als de voorwaarden die de Tweede Kamer daarbij stelt, niet worden gehaald?

‘Een rommeltje’, noemt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis de stemmingen gisteren in de Tweede Kamer. Een meerderheid ging mee met het voorstel van CDA en VVD om de ov-boete uiteindelijk te verhogen van 97 euro naar 150 euro per halve maand.

Communicatie

Maar verrassend genoeg stemde ook een Kamermeerderheid voor een motie van Mohandis, die er juist voor pleitte deze verhoging nog even uit te stellen totdat DUO beter communiceert met de beboete studenten. Dat laat nog veel te wensen over, vindt ook minister Bussemaker.

‘Een unicum’, noemt Mohandis het. ‘Maar ook heel gek: de ChristenUnie heeft waarschijnlijk zitten slapen.’ Die gaf de doorslaggevende stem in het besluit de boete te verhogen, maar steunde tegelijkertijd ook de motie van Mohandis.

Niet de dupe

Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) vindt het niet zo vreemd. ‘Wij willen frauderende studenten aanpakken. Maar goedbedoelende studenten moeten niet de dupe zijn, daarom moet wat ons betreft ook de voorlichting worden verbeterd.’

Maar wat als dit niet lukt voor 1 januari 2018, als de wet in werking moet treden? Bruins: ‘De minister heeft nu een jaar de tijd om alles goed te regelen. Dat is volgens mij gewoon haalbaar. Mocht de communicatie toch niet zijn verbeterd, dan kijken we tegen die tijd welke vervolgstappen we nemen.’

Controle

Ook een amendement van D66 kon op steun rekenen. De partij vindt dat studenten pas een boete mogen krijgen als ze hun verlopen kaart ook daadwerkelijk gebruiken. Maar hoe controleer je dat? Bussemaker wees er al eerder op dat deze gegevens om privacy-redenen niet zomaar ingezien kunnen worden.

Maar Bruins is niet voor één gat te vangen. ‘Volgens ons is dit prima op te lossen zonder dat de privacy in het geding komt en kunnen dit soort technische problemen binnen een jaar verholpen worden.’

Mohandis is sceptischer. ‘CDA en VVD willen oneigenlijk gebruik tegengaan, maar dat kan niet zonder te kijken naar wie reist en wie niet. In het huidige systeem is dat niet mogelijk. Zolang dat niet verandert, is hun amendement wat mij betreft onuitvoerbaar.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.