Ov-boete: alleen als je echt reist

Vanaf 2018 kunnen studenten alleen nog maar een boete voor hun verlopen ov-studentenkaart krijgen als ze er echt mee reizen. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren besloten.

Ook wordt de boete in de eerste twee maanden lager dan nu: geen 97 euro per halve maand, maar 75 euro. Daarna gaat de boete omhoog naar 150 euro per halve maand om misbruik van de kaart te bestrijden.

VVD en CDA hadden de verandering van de bedragen voorgesteld. D66 voegde eraan toe dat de kaarthouder ook echt moet hebben gereisd. Donderdag had minister Bussemaker nog gezegd dat het niet wenselijk is dat DUO het reisgedrag volgt van zoveel duizenden studenten die hun kaart niet hebben afgemeld.

Te laat

Jaarlijks zetten zestigduizend studenten hun kaart te laat stop. Dat levert de ov-bedrijven enkele tientallen miljoenen euro’s aan boetes op. Sommige van de beboete studenten gebruiken hun kaart niet eens en doen alles op de fiets, maar moeten toch betalen voor het ‘reisrecht’.

Aan de voorlichting schort het ook. Even niet opletten en studenten moeten honderden euro’s betalen. Daarom vindt de Kamer ook dat de voorlichting aan studenten moet verbeteren. Eerder mag de boete niet omhoog, staat in een aangenomen motie van de PvdA en vijf andere partijen. Kennelijk hebben de Kamerleden vertrouwen dat dit voor 1 januari 2018 lukt.

Automatische beëindiging

Liever nog willen de Kamerleden een technische oplossing: de minister moet met de ov-bedrijven in gesprek over automatische beëindiging van de ov-studentenkaart als de eigenaar er geen recht meer op heeft.

De meeste studenten mogen vijf jaar reizen met hun ‘studentenreisproduct’: tijdens de nominale studieduur plus één jaar erna. Als hun kaart verlopen is, moeten ze hem eigenhandig stopzetten bij een NS-automaat.

Duur

De meeste studenten beëindigen hun kaart op tijd en de rest doet dat snel als ze eenmaal een boete hebben gekregen. En er zijn echter ook (oud-)studenten die opzettelijk de kaart niet stopzetten, omdat een gewoon abonnement duurder zou zijn dan de boete. Het hogere bedrag moet daar een einde aan maken.

De Landelijke Studenten Vakbond en Interstedelijk Studenten Overleg noemen de hogere boete een studentenstraf. Jarmo Berkhout van de LSVb:‘Het is onvoorstelbaar dat er geen systeem denkbaar is waarin de poortjes gewoon dicht blijven als je onrechtmatig gebruik maakt van je ov-kaart.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.