UT moet Europese spil worden

| Ton Fiselier

Hoe kan de UT de Europese spil worden binnen het Stanford University Innovation Fellows-programma? De vier deelnemende UT-studenten presenteerden maandagmiddag hun plannen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

UT-studenten Marjanne Luinstra (industrial engineering and management), Jos van ’t Hof (electrical engineering), David Goedicke (human media interaction) en Arian Hohmann (creative technology) zijn de eerste Europese studenten die deelnemen aan het Stanford-innovatieprogramma.

Spil binnen Europa

Maandagmiddag deelden ze tijdens het officiële aftrapmoment hun plannen voor een innovatievere universiteit en meer succesvolle startups. Volgens Goedicke liggen er bijzonder veel kansen voor de UT. ‘We zijn de eerste Europese universiteit die deelneemt aan het programma. Dat, de mogelijkheden die het DesignLab biedt, en de connecties met het Kennispark bieden de potentie voor de UT om de Europese spil binnen dit programma te worden. Dat kan leiden tot meer kennisuitwisseling met andere internationale universiteiten’, aldus Goedicke.

Bewustwording

Waar de vier UT-studenten concreet mee aan de slag gaan, is de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van studenten. ‘Wanneer studenten weten waarom ze iets doen en weten wat ze willen kunnen ze gemakkelijker naar een doel toewerken’, aldus Goedicke. Dit moet door middel van workshops voor eerste- en tweedejaars studenten gerealiseerd worden. De workshops gaan in januari van start.

Na de presentatie kregen de vier studenten de officiële UIF-speld uitgereikt door UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.