Bussemaker hekelt lobby technische universiteiten

| HOP, Bas Belleman

Minister Bussemaker botste gisteravond met de Tweede Kamer over extra geld voor de technische universiteiten. 'Er zijn ook nog andere opleidingen die de aandacht verdienen en die misschien een minder goede lobby hebben.'

De sfeer zat er lekker in gisteravond. Tegen het einde van het Kamerdebat over de onderwijsbegroting van het kabinet kwam het tot een vrolijk bedanken van de bewindslieden en Kamerleden voor de interessante uitwisseling van ideeën. Buitenstaander Harm Beertema van de PVV sprak spottend van een group hug.

Meningsverschillen

Toch waren er flinke meningsverschillen tussen de partijen. Zo wilden VVD, CDA en D66 van de minister weten hoe het zat met de technische universiteiten: waarom moeten die voor sommige opleidingen een studentenstop afkondigen? Als dat uit geldgebrek is, zoals de opleidingen zelf suggereren, moet daar dan niet iets aan gebeuren?

Maar minister Bussemaker piekerde er niet over. De technische universiteiten kunnen met een studentenstop dreigen, ze gaat niet overstag. 'Ik neem de signalen van de technische universiteiten serieus, maar een numerus fixus is nog geen onderbouwing voor honderden miljoenen erbij.'

Meer dan de rest

De technische universiteiten krijgen toch al meer geld dan de rest. Andere universiteiten en opleidingen hebben misschien een minder goede lobby, maar dat maakt hen niet minder belangrijk. Bussemaker: 'Laat ik mij dan maar opwerpen als de lobbyist voor de lerarenopleidingen.'

VVD en CDA namen daar geen genoegen mee. Ze vroegen Bussemaker om een diepgaand onderzoek te starten naar de bekostiging van universiteiten, met de suggestie dat er meer geld moet naar de TU’s. Alles om een numerus fixus voor technische opleidingen te voorkomen.

Bij wie moet ze dat geld dan weghalen, wilde de minister weten. De Vrije Universiteit heeft bijvoorbeeld veel ‘tweedekansers’: oudere studenten die niet rechtstreeks van het vwo komen, maar pas na een tijdje in het hoger onderwijs terechtkomen. 'Ik heb het net uitgebreid over gelijke kansen gehad. Ik zou dat geld niet zomaar bij de Vrije Universiteit willen weghalen om het aan de technische universiteiten te geven.'

Ze rekende voor dat slechts 91 studenten mogelijkerwijs worden afgewezen voor de technische opleiding van de eerste keuze en dat ze dan bij allerlei andere opleidingen terechtkunnen. Zo groot is het probleem dus niet, bedoelde ze, maar de Kamerleden kaatsten de bal terug. 'Waar hebben wij het dan over?', vroeg Michel Rog (CDA). 'Minister, pak uw koffer, ga naar die universiteiten en regel dat.'

Samen met de PVV opperde hij dat universiteiten misschien wat minder buitenlandse studenten zouden moeten toelaten. Dan hoeven ze geen Nederlandse studenten af te wijzen. Onzin, vond minister Bussemaker, al is het maar omdat die buitenlandse studenten hier vooral voor de masteropleidingen komen. Het zou ook tegen allerlei internationale afspraken ingaan om die studenten te weigeren.


Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend.