Jaarlijks 26 miljoen tegen kansenongelijkheid

Studenten moeten middelbare scholieren uit kansarme milieus overhalen om ook te gaan studeren. Dat is een van de ideeën waarmee het kabinet de kansenongelijkheid in het onderwijs wil bestrijden.

De studenten moeten een rolmodel zijn voor scholieren die niet of nauwelijks hoogopgeleiden in hun familie en omgeving hebben en die het niet vanzelfsprekend vinden om de stap naar het hoger onderwijs te zetten. Het kabinet trekt jaarlijks één miljoen euro uit voor zulke giving back-programma’s.

87 miljoen

In totaal gaat het kabinet de komende drie jaar 87 miljoen euro besteden aan de strijd tegen ongelijke kansen in het onderwijs. Daarna blijft er jaarlijks 26 miljoen euro beschikbaar, als het volgende kabinet de koers niet wijzigt.

De rolmodellen zijn dus maar een klein onderdeel van de maatregelen. Het meeste geld gaat naar het primair en voorgezet onderwijs. Bij de opening van het studiejaar maakte minister Bussemaker al bekend dat ze jaarlijks 7,5 miljoen euro uittrekt om de overstap van het mbo naar het hbo makkelijker te maken.

'Stap verkleinen'

De helft van dit budget gaat naar de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in het hbo en mbo, de andere helft is voor studenten die goede plannen bedenken, zei ze toen. ‘Ik verwacht innovatieve, creatieve ideeën waardoor we de stap tussen mbo en hbo kunnen verkleinen.’

‘Wij zijn er namelijk van overtuigd’, schrijven de bewindslieden vandaag in hun brief, ‘dat studenten vaak heel goed weten wat ze nodig hebben om de overstap naar het hbo goed te kunnen maken en waar het soms nog aan schort, bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, het gevoel ‘welkom’ te zijn, specifieke studievaardigheden, docenten en begeleiders met tijd en aandacht, en mentoren met voldoende loopbaanoriëntatievaardigheden.’

Andere ingrepen

Andere ingrepen kosten minder geld. Zo wil het kabinet dat de intensieve, prestigieuze university colleges meer studenten werven die als eerste van hun familie gaan studeren. De university colleges gaan samen een wervingsprogramma lanceren. Het heet SUCCESS: Supporting University Colleges in Community Engagement with Schools and Society.

In hun brief stippen de bewindslieden ook de overstap van hbo naar de universiteit aan. Het moet aantrekkelijker worden om via een schakelprogramma een universitaire master te gaan volgen. Ze gaan niet in op de problemen met studiefinanciering voor schakelstudenten en verwijzen slechts naar een onderzoek naar de ‘knelpunten’ dat eind dit jaar wordt afgerond.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.