UT-studenten innovation fellows Stanford University

| Rense Kuipers

Vier UT-studenten zijn door de Amerikaanse Stanford University geselecteerd voor het University Innovation Fellow (UIF)-programma. Ze zetten zich in om de mogelijkheden voor hun medestudenten op het gebied van ondernemerschap en innovatie te verbeteren.

Het gaat om de masterstudenten Marjanne Luinstra (industrial engineering and management), Jos van ’t Hof (electrical engineering), David Goedicke (human media interaction) en bachelorstudent Arian Hohmann (creative technology). Ze zijn de eerste Europese studenten die meedoen aan het UIF-programma.

Innovatie-ecosysteem

De afgelopen maanden brachten ze, in samenwerking met het DesignLab-team, het zogeheten Twentse innovatie-ecosysteem in kaart. Op basis daarvan formuleerden ze kansen en uitdagingen en wat voor rol ze er zelf in kunnen spelen.

Het komende jaar gaan ze daarmee aan de slag. De Stanford universiteit en het UIF-netwerk, dat nu 607 fellows vanuit 143 instellingen telt, zullen de UT-studenten ondersteunen. Zo krijgen ze onder andere begeleiding van experts, online trainingen, bijeenkomsten en uitwisselingen aangeboden.


De studenten presenteren bij het UIF Launch Event op 21 november in het DesignLab hun plannen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.