Ruimte aan persoonlijke ontwikkeling

| HOP, Irene Schoenmacker

Studenten opleiden tot betrokken en bewuste burgers. Dat is wat het onderwijs moet doen, vinden studentenbonden en jongerenorganisaties. Vandaag overhandigen zij een manifest over Bildung aan de Tweede Kamer.

Photo by: Arjan Reef

Niet de cijfers, maar de persoonlijke ontwikkeling van de student moet weer centraal staan, vinden onder andere de LSVb, het ISO, de CNV Jongeren en de LKvV. Zij verwijzen naar de Duitse term Bildung, vrij vertaald als algemene vorming.

Individuele vorming

Het onderwijs moet volgens de organisaties een grotere rol gaan spelen in deze individuele vorming. 'Niet alleen de verworven kennis is belangrijk', schrijven zij, 'maar ook de volledige ontwikkeling van een ieder op gebieden als ethiek, creativiteit, zelfkennis, empathie en expressie.'

Om zichzelf te kunnen ontwikkelen, hebben studenten meer vrijheid nodig,vinden de ondertekenaars. Het ISO pleitte vorig jaar om studenten meer keuzevrijheid te bieden en in hun eigen tempo te laten studeren.

Obstakels

De studentenbonden en jongerenorganisaties zien nog veel obstakels in het onderwijs die overwonnen kunnen worden. De werkdruk voor docenten is te hoog, waardoor er weinig aandacht overblijft voor de student. Daarnaast, stellen zij in het manifest, dwingt het huidige financieringsmodel studenten sneller te laten studeren in plaats van beter. Tot slot kan de informatievoorziening over ontwikkeling naast de studie worden verbeterd.

Het onderwijs moet daarom ruimte bieden aan zelfreflectie, persoonlijke feedback en interactief onderwijs. Ook de ruimte buiten het curriculum moet beter worden benut: studenten moeten zich kunnen ontwikkelen via studie- of sportverenigingen, extra stages en relevante bijbanen.

Het manifest is vooral een uitnodiging om het onderwijs te verbeteren, schrijven de organisaties. Bildung zou Nederland kunnen helpen voorop te lopen in ondernemerschap, innovatie en creativiteit.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.